Programa „Mes – bendruomenė“: mokymosi visą gyvenimą idėja

Penktus metus vykstančios programos „Mes – bendruomenė“ organizatorius „Maxima“ šiemet įsteigė 80 tūkst. eurų fondą bendruomenių iniciatyvoms, skatinančioms mokytis visą gyvenimą. 
 
Šis konkursas skirtas bendruomenes vienijančioms (nevyriausybinėms, ne pelno siekiančioms, bendruomenių) organizacijoms. Fondo lėšos padalijamos bendruomenėms, kurios pateikia įdomiausias, įtikinamiausias idėjas bei parodo tvirtą motyvaciją įgyvendinti projektą ir atitinka programos nuostatus.
 
Šiais metais bendruomenės kviečiamos konkursui teikti projektus, kurie skatintų ir palaikytų mokymosi visą gyvenimą idėją ir atitiktų vieną iš šių metų prioritetinių sričių: 
 
– Infrastruktūros vystymas. 
Bendruomenės kviečiamos teikti projektų paraiškas, kurių siekis – sukurti tvarią infrastruktūrą, leidžiančią vystyti ilgalaikius edukacinius projektus, pvz., sutvarkyti / įrengti patalpas ar kitas erdves, kurios reikalingos edukacijai, aprūpinti bendruomenę reikiama įranga mokymuisi: knygomis, kompiuteriais, strateginiais stalo žaidimais ir pan.
 
– Mentorystė ir įgūdžių tobulinimas. 
Programos dalyviai kviečiami teikti paraiškas praktiniams ar socialiniams įgūdžiams įgyti ir ugdyti, pvz., mokytis kalbų, kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo, inicijuoti plaukimo užsiėmimus, pasirinkti verslumo, meninės saviraiškos ar psichologinio tobulėjimo kursus ir kita.
 
Projektus konkursui galima teikti iki kovo 20 d. (imtinai),  o konkurso nugalėtojais balandžio 30 d. bus paskelbti 8 projektai, kurių įgyvendinimui ir bus padalintas 80 tūkst. eurų dydžio programos fondas. 
 
Konkurso nuostatus ir paraiškos formą galite rasti „Maximos“ interneto svetainėje: https://www.maxima.lt/mums-rupi/mes-bendruomene