Projektas „VIRSMAS“ Žalianamyje – Antakalnio atvirame jaunimo centre

Dviejų metų trukmės „VIRSMO“ projektas, vyksiantis iki 2019 metų pabaigos yra sudarytas iš kelių plotmių: profesinio orientavimo, fizinės sveikatos stiprinimo bei emocinės sveikatos stiprinimo dalių. Visų projekto plotmių veiklos vyksta kelis kartus per savaitę, įskaitant ir savaitgalio dienas. Jų tikslas – įtraukti dalyvius į teigiamų pokyčių asmeniniame gyvenime procesą palaipsniui, leidžiant pasirinkti sau priimtiniausią ir patraukliausią tobulėjimo bei savęs pažinimo veiklą ir būdą.

KARJEROS KLUBAS šiais metais gerokai išplėtė savo paslaugų spektrą – jeigu praeitais metais turėjome tris konsultantus, vykdančius individualų darbą su jaunuoliais, šiais metais asmeninių mentorių skaičius išsipletė iki šešių specialistų, dirbančių, remiantis skirtingais individualaus konsultavimo metodais. Išplėstinės Karjeros klubo programos dalyviai turėjo galimybę tyrinėti save ir ieškoti savo gyvenimo pašaukimo pasitelkiant meno terapijos, savistabos ir emocijų terapijos, koučingo ir empatiško bendravimo metodus.

Išplėstinės programos dalyviai – tai 14 – 29 metų jaunuoliai, esantys vienokiame ar kitokiame gyvenimo etape. Jų tarpe yra ir moksleiviai, ieškantys savęs daugybėje skirtingų profesinių sričių, ir studentai, mąstantys apie studijų programos pakeitimą arba sėkmingą savęs realizavimą pabaigus mokslus, ir vyresnio amžiaus jaunuoliai, kurie, jau pabaigę aukštuosius mokslus bei dirbantys dažnu atveju gerai apmokamus darbus siekia atrasti savo tikrąjį gyvenimo pašaukimą ir iš esmės pakeisti veiklos kryptį. Individualaus darbo metu dalyviai keliasi asmeninius tikslus ir iššūkius, kurių siekia pasitelkdami mentorių pagalbą, taip pat praktikuojasi dominančiose veiklų srityse.

Karjeros klubo programa kiekvienam norinčiam siūlo ir kassavaitinius nemokamus atviruosius  mokymus, kurie šiais metais skaičiuoja savo jau trečią gyvavimo sezoną Žalianamyje. Per šiuos metus nuo rugsėjo mėnesio spėjome paliesti gyvenimo stiliaus, tikslų ir motyvacijos, emocijų ir komforto sričių temas. 2019 metais nersime į savęs pozicionavimo ir darbo paieškos, verslo pagrindų, idėjos pozicionavimo ir pardavimų, verslo komunikacijos, komandos formavimo ir valdymo bei efektyvios lyderystės sričių temas.

Kiekvienuose atviruosiuose mokymuose dalyvauja nuo dešimties iki trisdešimties dalyvių, kurie kiekvieną savaitę įgyja naujų teorinių žinių bei praktiškai tobulina kompetencijas, reikalingas siekiant sėkmingai integruotis į darbo rinką, geriau pažinti ir pozicionuoti save bei savo idėjas, kurti kokybišką bendravimo ir bendradarbiavimo ryšį su aplinkiniais.

Pastebėjome, kad vienas esminių Karjeros klubo sekmės ir aktualumo paslapčių – tai, kad besikurianti, pasipildanti ir atsinaujinanti kiekvieną savaitę vykstančių užsiėmimų jaunimo bendruomenės nariai žino, kad ši veikla vyksta nenustojamai ir reguliariai, atverdama vis naujas žinias bei tobulėjimo galimybes. Atvirųjų užsiėmimų pastovumas ir rėmimasis atviruoju darbu su jaunimu, neįpareigojant jaunuolių dalyvauti veiklose būtinumo tvarka suteikia jiems saugumo jausmą ir žinojimą, jog net ir praleidus kelis užsiėmimus visuomet galės sugrįžti ir aktyviai įsijungti į  sau aktualių temų nagrinėjimą.

FIZINĖS SVEIKATOS stiprinimo veiklos apjungė savyje kassavaitinius Vinyasa Flow jogos užsiėmimus, acro jogos užsiėmimus, stiprinančius ne tik fizinę būklę, laikyseną, gebėjimą koncentruotis, bet ir psichologinę savijautą, gebėjimą dirbti komandoje bei vidinę motyvaciją įgalinti save per sveiką kūną. Yogos užsiėmimų tikslas visų pirma buvo išlavinti ryšį su savo fiziniu kūnu ir kvėpavimu, tuo pat metu išlaikant dėmesį savo viduje kaip kūno sąmoningumo praktika, kurią galima pritaikyti savo kasdieniniame gyvenime. Keletą kartų per mėnesį vyksta ir atvirieji užsiėmimai sveikatingumo ir aplinkosaugos temomis bei sveiko maisto gaminimo dirbtuvės, kurias veda įvairūs mitybos specialistai: Aida Matulevičiūtė, Paulius Paulauskas, Jūrate Navikienė ir Kristina Bondar iš Lietuvos Sveikuolių Sąjungos. Pasikliaujant sveikatingumo veiklų vedėjais buvo atrastas puikus formatas apjungiant mitybos paskaitas su šeimyniniais maisto gaminimais grupėje, kuriais mes toliau vadovaujamės, kad sukurtume kokybiškas patirtis, pagrįstas ne tik teorinėmis, bet ir praktinėmis  žiniomis. Ši projekto kryptis metų eigoje taip pat formavo ir stiprino savo sekėjų bendruomenę, kurios nariai vertina veiklų reguliarumą ir teigiamą pridėtinę vertę ilgalaikėje perspektyvoje. Su laiku išsivystė ir toliau vystosi stiprios jogos, ekologijos ir sveikatingumo bendruomenės.

EMOCINĖS SVEIKATOS stiprinimo veiklos siūlo jaunuoliams pačias įvairiausias saviraiškos ir gilesnio savęs pažinimo priemones ir metodus. Kassavaitiniuose kūrybinių tyrinėjimų užsiėmimuose dalyviai turi galimybę iš įvairių pusių analizuoti savo kasdieninius išgyvenimus bei skirtingas gyvenimo sritis.

Skandinaviški patyriminiai (LARP) žaidimai, vykstantys kelis kartus per mėnesį suteikia galimybę jaunimui peržvelgti įvairias gyvenimiškas situacijas bei socialinio elgesio modelius, ir tokiu būdu ugdyti kritinį mąstymą, pasitikėjimą savo veiksmais ir sprendimais, kurti kokybišką santykį su aplinkiniais.
Kassavaitiniai meditacijos užsiėmimai gilina jaunuolių žinias apie savistabą ir emocijų terapiją, suteikiant praktinius įrankius, reikalingus stiprinti emocinį intelektą, kantrybę, gebėjimą koncentruotis ir kokybiškai išgyventi kasdienybės patirtis, efektyviai susidorojant su stresu ir kitomis neigiamomis emocijomis.

Svarbų vaidmenį mūsų projekte atlieka ir Žalianamio SAVANORIAI, globojantys, lydintys ir koordinuojantys visas projekto veiklų dalis. Šį sezoną startavusi ŽALIANAMIO AMBASADORIŲ programa supažindina įvairių Vilniaus mokyklų mokinius su Antakalnio atviru jaunimo centru, VIRSMO programa ir visomis galimybėmis, kurias teikia centras. Patys savanoriai, ruošdami ir atlikdami šiuos pristatymus bei klasių grupių komandinius žaidimus lavina savo viešosios kalbos, fasilitavimo ir organizacinius gebėjimus.

Palaipsniui stiprinant, tobulinant ir plečiant centro veiklas tuo pačiu stipriname ir darbo su savanoriais, kurių šiais metais turėjome virš penkiasdešimties sistemą. Kiekvienas savanoris įneša į mūsų veiklą svarbų ir vertingą vaidmenį, dalindamasis savo turimais talentais, domėjimosi sričių potencialu, tuo pačiu stiprindamas savo paties turimas kompetencijas ir praktinius įgūdžius, svarbius įsidarbinant ir realizuojant save visuomenėje.

Be viso to „VIRSMO“ rėmuose vyksta ir BENDRADARBIAVIMO RYŠIŲ SU KITAIS ATVIRAISIAIS JAUNIMO CENTRAIS STIPRINIMAS, kuriame taipogi vieni svarbiausių veikėjų yra mūsų savanoriai, padedantys kurti kokybišką, atvirą, šiltą ir nuoširdų santykį su kitų centrų lankytojais ir darbuotojais.

Šiais metais turėjome progą aplankyti Rietavo atvirą jaunimo centrą, o taip pat Aukštadvario atvirą jaunimo centrą, su kuriais įgyvendinome bendras profesinio orientavimo ir emocinės sveikatos stiprinimo veiklas – bendravome apie gyvenimo stiliaus ir karjeros kelio formavimą bei vykdėme veiklas, padedančias jaunuoliams pažinti save remiantis meno terapijos metodais. Po šių edukacinių veiklų, paremtų neformalaus ugdymo metodais bendravome prie vaišių stalo ir dalinomės savo darbo su jaunimu, savanorystės ir veiklų patirtimis.

Palaipsniui, atliepiant jaunimo poreikiams formavosi ir dar viena mūsų veiklų kryptis, skirta stiprinti visuomeniškai aktyvų jaunimą – programa „KARTU DAUGIAU“. Metų eigoje organizavome keletą mokymų, skirtų jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, o taip pat visuomeniškai aktyvioms pavienėms iniciatyvinėms grupėms ir individualiems lyderiams. Mokymų metu gilinomės į organizacijos, socialinių projektų sėkmingo įgyvendinimo ypatumus. Atstovavome šių grupių interesus Vilniaus savivaldybės Jaunimo reikalų skyriaus organizuotame projekte „VILNIETIS“, kuriame pateikėme argumentus apie tai, jog verta investuoti daugiau resursų ir teikti daugiau įvairesnės paramos pavieniams lyderiams ir iniciatyvinėms grupėms, kurioms nerezonuoja dalyvavimas nusistovėjusiose jaunimo politikos atstovavimo struktūrose. Taip pat, bendradarbiaudami su Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacija ir Lentvario atviru jaunimo centru  dirbome individualiai su įvairiomis iniciatyvinėmis grupėmis, remiant jas jų juridinio tapsmo asociacija kelyje bei kuriant veiklų programas, rašant pirmuosius projektus.

Metus užbaigėme „VIRSMO“ PROJEKTO VIDURIO ĮSIVERTINIME, kuriame dalyvavo visi projekto vykdytojai, veiklų vedėjai, mentoriai, asmeniniai konsultantai ir keletas programos dalyvių. Įsivertinimo metu diskutavome apie vykstančius procesus ir pokyčius dalyviuose grupinio ir individualaus darbo metu, stiprinome projekto komandą ir dalinomės asmeniniais įspūdžiais, įžvalgomis, palinkėjimais.

Apibendrinant visas šių metų projekto įgyvendinimo patirtis jaučiamės įkvėpti išgyventų akimirkų ir kupini energijos pradėti antruosius „VIRSMO“ gyvavimo metus 2019 metais. Visiems mūsų kolegoms, partneriams, savanoriams ir dalyviams linkime neišsenkančios energijos, kokybiško, nuoširdaus pasitenkinimo teikiančio bendradarbiavimo ir kuo daugiau naujų idėjų ir minčių!

Daugiau informacijos – čia.