Projekto „Virsmas“ sėkmė

Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras – Žalianamis  jau trečius metus įgyvendina tęstinį projektą „Virsmas“, finansuojamą Jaunimo reikalų departamentas. Projektas, skirtas 14-29 metų jaunimui, kurio tikslas – suteikti jauniems žmonėms įvairialypes galimybes tobulėti, atrasti save ir palaikančią bendruomenę grupinėse veiklose ir individualiame palydėjime.

Dalinamės Žalianamio komandos įgyvendinamo projekto „Virsmas2“ patirtimi, rengiant karjeros ugdymo, savanorystės, ilgalaikės mentorystės bei individualių konsultacijų  veiklas. Projektą planuojama tęsti ir 2021 m.

 

„Kaip atrodo lydėjimo karjeros keliu veiklos karantino metu?“

https://zalianamis.lt/2020/11/24/kaip-atrodo-lydejimo-karjeros-keliu-veiklos-karantino-metu/

„Laisvė mokytis savanorystėje“

https://zalianamis.lt/2020/12/03/laisve-mokytis-savanorysteje/

„VIRSMAS 2: Ilgalaikė mentorystė ir individualios konsultacijas“

 https://zalianamis.lt/2020/12/15/ilgalaike-mentoryste-ir-individualios-konsultacijas/