Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centų, atvirųjų jaunimo erdvių, su jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojams ir vadovams

Vadovaujantis Vyriausybės sprendimais pateikiame rekomendacijas kaip siūlome darbą organizuoti nuo lapkričio 7 d. ik lapkričio 29 d.

Atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu komandoms rekomenduojama darbą daugiausiai organizuoti nuotoliniu būdu.

 

Esant poreikiui: 
Centro ar erdvės vidaus patalpose Lauke
Darbas su jaunimu individualiai
 • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų
 • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.
Darbas su jaunimu grupėse
 • Vykdomas jaunimo darbuotojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 asmenų grupe ir užtikrinant 10 m2 plotą vienam asmeniui.

 

 • REKOMENDUOJAMA Vykdomas  jaunimo darbuotojo ne daugiau kaip su 2 grupėmis per dieną iš anksto sutartu laiku ir nustatytos trukmės.

 

 • Vykdomas ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, įskaitant ir jaunimo darbuotoją.
Judėjimas ir apsauginės veido kaukės

 

 • Apsaugines veido kaukes privaloma dėvėti visą laiką.
 • Organizuojant veiklą patalpose po kiekvieno patalpos panaudojimo ji turi būti išvėdinama ir išvaloma.
 • Svarbu laikytis ne mažesnio nei 1 metro atstumo ir higienos reikalavimų (rankų dezinfekcija, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas), dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones.
 • Dažnai liečiami paviršiai (priemonės, durų rankenos, durų rėmai,stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
Darbas nuotoliniu būdu:
Darbuotojų, dirbančių su jaunimu nuotoliniu būdu, darbo diena turėtų susidėti iš

 

 • Individualių konsultacijų, kurios gali būti skirtos jauniems žmonėms, jų tėvams ar kitiems artimiems žmonėms. Individualios konsultacijos teikiamos kaip pagalba jaunam žmogui įvairiose gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas. Individualios konsultacijos gali būti vykdomos internetu, telefonu ir susitikus įstaigos patalpose ar teritorijoje gyvai.
 • Grupinių užsiėmimų, kurie vyksta „online“, naudojant įvairias elektronines priemones. Svarbu, kad jaunuoliams būtų suteiktos galimybės naudotis jiems patogiomis ir prieinamomis priemonėmis. Grupiniai užsiėmimai turi būti vykdomi pagal viešai paskelbtą grafiką, kad kiekvienas jaunas žmogus tam tikru laiku galėtų prisijungti. Grupinių užsiėmimų intensyvumą nustato darbo su jaunimu komanda, tačiau rekomenduojame, kad toks darbas sudarytų ne mažiau kaip  2 val. per dieną
 • Darbo su komanda, kuris gali vykti komandos susirinkimų metu, kurie skirti aptarti jaunuolių situacijoms, darbe taikomiems metodai, planuojamoms vykdyti ir įgyvendinti veiklos ir t.t. Vertinama pagal tai, kaip taikomi metodai ir veiklos veikia ir kiek jaunuolių jose dalyvauja. Taip pat komandos galit turėti ir atvejų intervizijas ir/ar supervizijas.
 • Dienos planavimo, darbo su dokumentais.
 • Kita – tai gali būti užduotys, kurias skiria vadovas ir jas reikalinga atlikti.

Daugiau informacijos skaitykite.