Šiandieninės aktualijos: socialinė atsakomybė Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete

Gyvenant permainingame laikotarpyje aukštosios mokyklos turi gebėti keistis, drąsiai priimti atsirandančius iššūkius, būti dinamiškos, numatyti pokyčius ir kurti aplinką, kuri padėtų įgyvendinti ne tik individualius, bet ir bendrus visuomenės poreikius, prisidėtų prie Lietuvos ilgalaikės strategijos „Lietuva 2030“ tikslo – kurti sumanią visuomenę. Mokymo įstaigas, kurios tenkina ne tik suinteresuotų šalių lūkesčius, bet numato ir analizuoja įstaigos poveikį aplinkai ir visuomenei, reaguodamos į pokyčius prisideda prie žinių visuomenės kūrimo, galime vadinti socialiai atsakingomis.

Socialinė atsakomybė prasideda nuo kiekvieno bendruomenės nario požiūrio, asmeninio indėlio, kuriant veiklią, solidarią, besimokančią visuomenę. Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos tikslas – „paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovei kelti, veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį“, šį tikslą gali įgyvendinti tik žmogiškieji ištekliai, kurie yra svarbiausi, kuriantys švietimo įstaigų vertę. Kryptingai kuriant socialiai atsakingą mokymo įstaigų bendruomenę, kuriant tvarius santykius su darbuotojais bei socialiniais partneriais, grąža pasireiškia savanorišku darbuotojų ir studentų įsitraukimu į projektus, socialinių partnerių patikimumu, glaudžiu bendradarbiavimu su bendraminčiais, socialinės atskirties grupėmis, teigiamu įvaizdžiu visuomenėje, ilgalaikėje perspektyvoje peraugančiu į neįkainuojamą unikalų konkurencinį pranašumą.

Socialinės atsakomybės ir darnios plėtros principų taikymas Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete tapo gyvenimo būdu, kūrybiško fakulteto bendruomenė kviečia turiningai praleisti laisvalaikį, siūlo įvairias edukacines veiklas, organizuoja aplinkosaugines akcijas, dalyvauja savanorystės ir labdaros projektuose, puoselėja etnokultūrines tradicijas ir rengia modernius meninius projektus, kvalifikacijos kėlimo kursus įvairaus amžiaus žmonėms, tarpusavyje dalinasi įgytomis žiniomis. Kviečiame dalyvauti renginiuose nuotoliniu būdu: stebėti studentų muzikinius pasirodymus iš namų: „Karantino pasekmės“: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrmjFEcoCoZG7wmfffGDmC7WflGXBB2Vm, klausyti poezijos: https://www.facebook.com/VIKOMTF/videos/286778285832740/.

Mokinių laukia nuotoliniu būdu organizuojamuose konkursuose: „Vasara 2020“ https://www.facebook.com/VIKOMTF/photos/a.194126947428158/1498510836989756/?type=3&theater,

„Tapk memu“ https://www.facebook.com/VIKOMTF/photos/a.194126947428158/1507777362729770/?type=3&theater

Jaunąją kartą (11-14 m. mokinius) kviečia į dalinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansuojamą vasaros stovyklą „Kaip gimsta spektaklis?“, nuoroda: https://mtf.viko.lt/vilniaus-kolegijos-menu-ir-kurybiniu-technologiju-fakultetas-kviecia-i-vaiku-vasaros-poilsio-stovykla-kaip-gimsta-spektaklis/

 

dr. Inga Kepalienė, dr. Birutė Žygaitienė, Vilniaus kolegija