Skelbiamas konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ pirmas etapas

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia finansavimo konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ pirmą etapą.

Konkurso tikslas – stiprinti jaunimo politiką ir jaunimo sektoriaus bei vietos savivaldos bendradarbiavimą, sudarant palankias sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savivaldybės gyvenime, jaunimui įgalinti, savanorystei, gerinant darbo su jaunimu kokybę ir plėtojant aprėptį, stiprinant tarpžinybiškumą.

Konkurso būdu finansuotinos visos šios veiklos:

  • identifikuoti savivaldybei aktualius iššūkius jaunimo srityje bei atitinkamai numatyti ir plėtoti naujas, kokybiškas koncepcijas, priemones ir programas jiems spręsti, užtikrinant įvairių jaunimo grupių ir su jaunimu dirbančių asmenų įtrauktį;
  • sudaryti palankias sąlygas ir lygias galimybes jauniems žmonėms į(si)traukti į politinį, socialinį, ekonominį, kultūrinį miesto gyvenimą, jo formavimą ir vertinimą;
  • investuoti į jaunimo sektoriaus ir kokybiško darbo su jaunimu plėtrą, į savivaldybės prioritetus įtraukiant ir teikiant atitinkamą dėmesį tam, kas svarbu jauniems žmonėms;
  • palaikyti ir skatinti savanorystę, kokybišką darbą su savanoriais, sudarant sąlygas savanoriams naudoti savo žinias ir patirtį, realizuoti save, įsitraukti į darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime, ugdyti su savanoriais dirbančių įstaigų sąmoningumą ir suvokimą, kad savanoriškas darbas nėra apmokamo darbo pakaitalas;
  • skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą jaunimui aktualiose srityse, siekiant efektyvios tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklų veiklos, skirtingų institucijų veiklos prioritetų derinimo.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur.
Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur.
Visa Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur.

Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Konkurso pirmo etapo pareiškėjas – savivaldybės administracija.
Projektų priėmimo pradžia – 2021 m. gegužės 18 d.
Projektų priėmimo pabaiga – 2021 m. birželio 30 d. (imtinai)

Konkurso pirmo etapo dokumentus galite rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/985f8320b25611eba871a26c1fc3fbc1

Taip pat informuojame, kad gegužės 19 d., trečiadienį, 13 val. organizuojama konsultacija dėl Konkurso pirmo etapo paraiškų teikimo. Konsultacija vyks Zoom platformoje.

Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/91696981728?pwd=RjFSdWlVT3FTU290RjFYaTlWWkk2Zz09