Baigėsi organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, projektų konkursas 2021 metams!

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius kviečia NVO dirbančias su jaunimu teikti paraiškas, siūlyti laisvalaikio užimtumo, socialinės integracijos ir ugdymosi paslaugas jaunimui, kuris dažniausiai laiką leidžia gatvėje, patiria įvairių sunkumų.

Konkurso tikslas – mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Konkurso uždaviniai:

  • užmegzti santykius su sunkumais patiriančiu jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje;
  • didinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, motyvaciją keistis ir kurti tvirtus, pagarbius, abipusiu pasitikėjimu grįstus santykius tarp jaunimo ir darbuotojo, vykdančio darbą su jaunimu gatvėje;
  • padėti jaunimui, leidžiančiam laiką gatvėje, atkurti arba užmegzti ryšius su socialine aplinka, įgalinti jį naudotis įvairiomis savivaldybės teritorijoje jaunam žmogui teikiamomis paslaugomis;
  • stiprinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, asmeninius ir tarpasmeninius, bendravimo gebėjimus jo aplinkoje;
  • suteikti informaciją, organizuoti ir įgyvendinti veiklas, padedančias didinti jaunimo sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais;
  • tarpininkauti tarp jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, ir valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, atstovauti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, interesams, sprendžiant klausimus, kurie susiję su jo gyvenimo kokybės gerinimu.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios su jaunimu dirbančios organizacijos.

Paraiškos priimamos per e. paslaugų portalą: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/organizaciju-vykdanciu-darba-su-jaunimu-gatveje-projektu-konkursas-2021-metams

Turint klausimų dėl konkurso, prašome kreiptis į Jaunimo skyriaus specialistą Vidmantą Mitkų tel 8 5 211 2567 arba į Jaunimo skyriaus vedėją Gitą Kondrotaitę el. paštu: gita.kondrotaite@vilnius.lt