Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Skelbiami jaunimo programų konkurso rezultatai

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 30-798 „Dėl lėšų skyrimo jaunimo programoms įgyvendinti“, finansavimas skirtas:

1. Pagal Vilniaus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų galimybių plėtojimo ir institucinės paramos paprogramę:

  • Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA programai „Mes galim“ – 2395 Eur;
  • viešosios įstaigos „Atsigręžk į vaikus“ programai „Jaunuolių motyvavimas ir skatinimas profesinei ir socialinei reabilitacijai“ – 1503 Eur;
  • viešosios įstaigos Pal. J. Matulaičio socialinio centro programai „Tramplinas – intensyvi pagalba sunkumus išgyvenantiems jaunuoliams“ – 2734 Eur;
  • Naujosios Vilnios kultūros centro programai „Naujosios Vilnios jaunimo pilietinio aktyvumo skatinimo projektas „Tu gali!“ – 2500 Eur;
  • Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ programai „Vilnius -jaunimo miestas“ – 2350 Eur;
  • asociacijos „JCI sostinė“ programai „Asociacijos „JCI sostinė“ institucinis galimybių plėtojimas“ – 1517 Eur;
  • Ateitininkų federacijos programai „Ateitį kuriame šiandien“ – 2500) Eur;

2. pagal Vilniaus jaunimo iniciatyvų skatinimo paprogramę:

  • Lietuvos moksleivių sąjungos programai „Aktyvi mokinių savivalda – aktyvus Vilnius“ – 1250 Eur;
  • viešosios įstaigos Socialinių mokslų kolegijos programai „Motyvacinių mokymų ciklas „Mes galim viską“ – 1500 Eur;
  • Jaunųjų konservatorių lygos programai „Pilietiškumo mokykla“ – 410 Eur.

Taip pat informuojame, kad Jaunimo programų konkurso Vilniaus jaunimo iniciatyvų skatinimo paprogramei paraiškas galima teikti nuolat, iki einamųjų metų spalio 1 d. Daugiau informacijos bei paraiškos formą su priedais bei kitus susijusius su paraiškos teikimu dokumentus rasite adresu: www.vilnius.lt/index.php?3739192418