SUSITIKIMAS SU NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) TEIKĖJAIS DĖL NVŠ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO IR VYKDYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
JAUNIMO REIKALŲ SKYRIAUS
KVIETIMAS Į SUSITIKIMĄ
DĖL NVŠ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO IR VYKDYMO 2019-2021 MOKSLO METAMS
2019 m. balandžio 30 d. 10 val.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastate
Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Tarybos posėdžių salėje (II aukšte)

 
 
PLANUOJAMA DARBOTVARKĖ
 
PRANEŠIMAS 1:
 • Savivaldybės įsipareigojimai projekte;
 • NVŠ teikėjo atsakomybės projekte;
 • Paraiškų pateikimas 2019 metais (planuojamas gegužės mėn.);
 • Atnaujinto NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo pristatymas;
 • Aktualių NVŠ dokumentų aptarimas:
  • Savivaldybės ir NVŠ teikėjų sutarties pasirašymas;
  • NVŠ paslaugų teikimo sutartys su ugdytinių tėvais/globėjais (pasirašymas, atsiskaitymas už gautas lėšas pateikiant sutartis savivaldybei, Mokinių registro administravimas);
  • NVŠ programų vykdymui/užsiėmimų tvarkaraščiams keliami reikalavimai (KTPRR administravimas, reikalavimai programos intensyvumui ir grupių dydžiui);
  • Mokinių lankomumo apskaitos dokumentai (nacionaliniu lygmeniu keliami reikalavimai išlankyti 4 pedagogines val. per mėn.).
 • NVŠ krepšelių paskirstymas ir lėšų pervedimas;
 • NVŠ lėšų panaudojimo paskirtis;
 • Atsiskaitymas už gautas NVŠ lėšas;
 • NVŠ programų kokybės stebėsena.
 
PRANEŠIMAS 2:
Planuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo pranešimas apie NVŠ koncepciją, pristatant FŠPU (formalųjį švietimą papildantis ugdymas, pvz., Muzikos mokykla) ir NVŠ skirtumus.
 
DISKUSIJOS GRUPĖSE:
Po pranešimų planuojama organizuoti diskusijas grupėse šiomis temomis (dalyviai galės dalyvauti abiejose diskusijose, išankstinės registracijos nėra):
 1. NVŠ paslaugų teikimo sutarčių pildymas, pasirašymas, pateikimas Savivaldybei.
 2. Paraiškų akreditacijai/prašymų akreditacijos pratęsimui pildymas, pateikimas ir vertinimas 2019 metais.
 
 
Visa medžiaga po susitikimo bus patalpinta www.neformalusugymas.lt
 
 
Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgdami į praėjusių metų pageidavimus, šiemet paankstiname akreditacijos pradžią ir paraiškų/prašymų pratęsimui pateikimo pradžia numatoma gegužės mėn.  Prašome sekti informaciją apie akreditaciją: https://www.neformalusugdymas.lt/naujienos