Už ilgalaikę savanorystę – papildomi 0,25 balo stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas

Atlikę ne trumpesnę nei 3 mėnesių savanorišką veiklą ir 2018-aisiais stojantys į bakalauro studijų programą Lietuvos aukštosiose mokyklose asmenys galės gauti 0,25 papildomo konkursinio balo. Tiesa, kol kas ši galimybė bus suteikiama tik savanoriavusiems per programą „Erasmus+“(įskaitant ankstesnes Europos Sąjungos finansavimo programas: „Jaunimas“, „Veiklus jaunimas“) ar projektuose „Jaunimo savanoriška tarnyba“ ir „Atrask save“.

Kas gali gauti papildomus 0,25 balo?

Pagal 2016 metais Švietimo ir mokslo ministrės pasirašytą dokumentą „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, papildoma balo dalis suteikiama tik atlikusiems ne trumpesnę nei 3 mėnesių veiklą ir:

  • savanoriavusiems tarptautiniu mastu pagal programą „Erasmus+“ bei turintiems „Youthpass“ sertifikatą (jį išduoda Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros finansuotų projektų vykdytojai);

arba

  • savanoriavusiems nacionaliniu mastu pagal projektuose „Jaunimo savanoriška tarnyba“, „Atrask save“ bei turintiems ilgalaikės savanoriškos veiklos pažymėjimą (jį išduoda Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).

Kol kas už kitas savanoriškas veiklas, kurios nepatenka į minėtas dvi kategorijas (pavyzdžiui, savanorystę jaunimo organizacijose, iniciatyvose, projektuose), papildoma balo dalis neskiriama. Taip yra todėl, kad trūksta vieningos sistemos, pagal kurią būtų galima patvirtinti savanorystės faktą ir naudą.

Kaip gauti papildomus 0,25 balo?

Norint, kad papildoma balo dalis būtų įskaityta, bendrojo priėmimo metu būtina pateikti „Youthpass“ sertifikatą arba ilgalaikės savanoriškos veiklos pažymėjimą LAMA BPO informacinėje sistemoje, sekant ten pateikiamus nurodymus.

Jei asmuo yra atlikęs ilgalaikę savanorystę, tačiau iki šiol nepasiėmęs tą patvirtinančio dokumento, tą padaryti jis gali bet kada, kreipęsis į projektų, kuriuose dalyvavo, vykdytojus.

O jei savanoriška veikla dar tik norų sąraše – daugiau apie tai, kaip norą paversti patirtimi, čia.

 

Kilus klausimams, kreiptis:

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos