Vilniaus jaunimo CV | Lietuvos moksleivių sąjunga

😎Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) – vienintelė visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti ir Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija.🎓🤟 Plačiau apie jų veiklą – Vilniaus jaunimo CV rubrikoje: ⬇️

📩Prisistatykite! Papasakokite apie save ir vystomą veiklą.

Šiuo metu Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) turi 34 padalinius Lietuvos savivaldybėse, kuriuose dirba daugiau nei 1000 savanorių. Pati organizacija vienija daugiau nei 500 Lietuvos mokyklų mokinių savivaldų. 🤩 Esame LMS Vilniaus padalinys (LMS Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centras (MSIC). Informuojame moksleivius apie privalomo ugdymo proceso socialinių-pilietinių veiklų valandų galimybes, dirbame prie mokinių savivaldų plėtros, mokymų vykdymo mokinių savivaldoms ir Vilniaus moksleivių politinio atstovavimo savivaldybėje klausimų.🧠

📩Kaip ir kodėl nusprendėte užsiimti būtent šia veikla?

Organizacijos misija ir siekis – atstovauti moksleiviams ir kurti gražesnį rytojų! 🙏 Esame pasiryžę formuoti švietimo ir jaunimo politikos įtaką Vilniuje, konsultuoti moksleivius iškilusiais klausimais, vienyti juos bendrai veiklai ir bendradarbiauti su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis.🗣

📩Kodėl savo veiklą plėtojate Vilniuje?

Vilniuje daugybė aktyvių ir motyvuotų moksleivių. Siekiame pasirūpinti, kad jie užsiimtų sau naudinga veikla! 🤟

📩Kaip manote, ar Vilnius draugiškas jaunimui?

Taip! Vilnius yra draugiškas ir tolerantiškas jaunimo organizacijoms, bendruomenėms. Kiekvieną savaitę galima rasti įvairių renginių: diskusijų, parodų, koncertų, orientacinių varžybų, susitikimų. Dalį jų organizuojame mes! 🤩 Kas mėnesį vykdome Vadovų klubus – susitikimus su Vilniaus mokinių savivaldų pirmininkais/atstovais. Jų metu kalbamės apie Vilniaus jaunimo aktualijas, švietimo politiką, dažnai sulaukiame svečių iš Vilniaus miesto savivaldybė. Naujas projektas – Diskusijų erdvė. 🗣 Tai renginiai socialinėmis temomis, kurios retai atsiduria moksleivių dėmesio lauke. Šiuo metu ruošiamės didžiausiam metų renginiui – Mokinių savivaldų konferencija 2019, kuri vyks gruodžio 6-7 dienomis.📚

📩Ko palinkėtumėte vilniečiams ir miesto svečiams?

Svajoti ir nebijoti! Vilniuje daug galimybių siekti svajonių ir ugdyti savo asmenybę kultūriškai ar visuomeniškai.🙏