Vilniaus jaunimo programų konkurso rezultatai

Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 01 programos „Švietimas“ skiriamas finansavimas šioms jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančioms organizacijoms bei neformalioms grupėms:

  • viešajai įstaigai Saviraiškos studija „Ak’menukai“ – 2 000 (du tūkstančius) Eur;
  • viešajai įstaigai „Ne imti, bet duoti“ – 2 000 (du tūkstančius) Eur;
  • viešajai įstaigai „Mokslo šviesa“ – 2 000 (du tūkstančius) Eur;
  • Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybei – 1 500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) Eur;
  • ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybei – 2 000 (du tūkstančius) Eur;
  • neformaliai jaunimo grupei „Lietuvos jaunimo metų ambasadoriai Vilniuje“ – 1 980 (vieną tūkstantį devynis šimtus aštuoniasdešimt) Eur;
  • asociacijai Jaunųjų demokratų sąjungai – 2 000 (du tūkstančius) Eur;
  • asociacijai Lietuvos studentų sąjungai – 2 000 (du tūkstančius) Eur.

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolas: 2022.10.21 – 2022.10.24 el. balsavimo protokolas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės įsakymas dėl skiriamo finansavimo: 2022.10.25 įsakymas