Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba kviečia į konsultaciją!

Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba kviečia Vilniaus mieste veikiančias nevyriausybines organizacijas į konsultaciją dėl Vilniaus jaunimo programų konkurso.

Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba (JRT) – Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaryta iš Savivaldybės tarybos ir Vilniaus miesto jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų deleguotų atstovų, siekianti padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos srityje, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jaunimo politikos ir jos įgyvendinimo Vilniaus mieste.

Viena iš JRT funkcijų yra prisidėti prie Vilniaus jaunimo programų konkurso procesų. JRT kasmet tvirtina Konkurso nuostatus, vertina pateiktas paraiškas ir tvirtina jų finansavimą. Atliepdama jaunimo nevyriausybinių organizacijų išsakomą poreikį gilesnėms diskusijoms dėl Konkurso nuostatų bei organizavimo, JRT organizuoja konsultaciją su NVO atstovais dėl siūlomų pakeitimų, kuriuos galima būtų įgyvendinti nuo 2023 m. Vadovaudamasi savo įstatais, JRT siekia užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus, tad mes tikimės aktyvaus jaunimo NVO bei kitų Konkursui paraiškas teikiančių organizacijų dalyvavimo.

Konsultacija vyks 2022 m. lapkričio 28 d. (pirmadienį) 17 val. Microsoft Teams platformoje. Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta visoms/iems užsiregistravusioms/iems. Primename, jog jums ar jūsų atstovėms/ams negalint dalyvauti joje gyvai, visuomet yra galimybė siųsti pasiūlymus Konkurso nuostatams JRT pirmininko elektroniniu paštu lukaseig@gmail.com. Tikimės aktyvaus NVO atstovių/ų dalyvavimo.

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/fMBcAL6soA359oW17
Išsamus kvietimas: https://docs.google.com/document/d/1fVZGn-vXuw7ihXN4d50dJCf3e4IUhoCzLMkWHhOiuvU/edit?usp=sharing