Vilniaus miesto savivaldybė skelbia 2015 m. organizacijų, dirbančių su gatvės jaunimu, projektų konkursą

Kviečiame teikti paraiškas į organizacijų, dirbančių su gatvės jaunimu, projektų konkursą. Organizacijos, dirbančios su gatvės jaunimu, ir siekiančios gauti paramą turi būti orientuotos į darbą su gatvės jaunimu.
Konkurso tikslinė grupė – Vilniaus miesto gatvės jaunimas, susiduriantis su neigiamais veiksniais, trukdančiais socializuotis bei integruotis į visuomenę.

Konkurso bendrasis tikslas – vykdyti gatvės jaunimo socialinę integraciją pasitelkiant socialinio darbo bei darbo su jaunimu žinias ir įgūdžius.

Konkurso uždaviniai:
– lavinti gatvės jaunimo darbo, socialinius ir bendravimo įgūdžius;
– tarpininkauti tarp jaunų žmonių ir valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, sprendžiant gatvės jaunimo socialines problemas.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios Vilniaus mieste.

Siekiant palengvinti dokumentų tvarkymą, paraiškos gali būti teikiamos internetu.

Jaunimo programų rėmimą iš savivaldybės biudžeto lėšų reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 30-1905 patvirtinti konkurso nuostatai.

El. paraiškas galite teikti čia: /lit/3_paraisku_priemimas_gatves_jaunimo_proj/4/1721039

Paraiškos priimamos iki birželio 22 dienos 17.00 val.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistą Žygimantą Račkį tel. 211 2356 arba el. paštu zygimantas.rackys@vilnius.lt.

Organizacijų, dirbančių su gatvės jaunimu, projektų konkurso organizavimo nuostatai:

Nuostatų priedai: