Vilniaus miesto savivaldybės administracija planuoja Pilaitės seniūnijoje įsigyti patalpų nuomos teisę skelbiamų derybų būdu!

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje) planuoja įsigyti nuo 80 kv. m iki 120 kv. m ploto patalpų Vilniaus mieste nuomos teisių įsigijimą skelbiamų derybų būdu su galimybe plotą mažinti ar keisti suplanavimą savininko lėšomis pagal Savivaldybės poreikį. Įsigyjama nuomos teise penkeriems metams su galimybe nutraukti nuomos sutartį pirma laiko arba pratęsti iki penkerių metų tomis pačiomis sąlygomis.

Ištrauka iš nuomos teisių įsigijimo sąlygų:

Reikalavimai patalpoms:

  • 6.1. yra Pilaitės seniūnijoje, kad būtų užtikrintas tinkamas paslaugų Pilaitės mikrorajone gyventojams teikimas. Patalpos neturi būti nutolusios daugiau kaip 2 kilometrų spinduliu nuo Vilniaus Pilaitės gimnazijos (Įsruties g. 3) ir daugiau kaip 1 kilometro atstumu nuo Vilniaus viešojo transporto stotelės;
  • 6.2. patalpų plotas nuo 80 kv. m iki 120 kv. m, su atskiru įėjimu, ne mažiau kaip dvi atskiros erdvės, bet ne daugiau kaip penkios, su galimybe plotą mažinti ar keisti suplanavimą savininko lėšomis pagal Savivaldybės poreikį;
  • 6.3. patalpose turi būti atskira tualeto (-ų) su prausykle (-ėmis) erdvė. Jeigu erdvė yra ne atskira, o bendrojo naudojimo, tada turi būti sudaryta galimybė Pilaitės atviro jaunimo centro lankytojams ja naudotis iki centro darbo valandų pabaigos;
  • 6.4. pirmenybė teikiama patalpoms:
  • 6.4.1. esančioms pirmame aukšte;
  • 6.4.2. kurių statybos metai yra nuo 1990;
  • 6.4.3. nuomojamoje patalpoje turinčioms atskirą tualeto (-ų) su prausykle (-ėmis) erdvę, kuri skirta tik Pilaitės atviro jaunimo centro lankytojams;
  • 6.4.4. turinčioms nuo tualeto (-ų) patalpų atskirą erdvę, kurioje yra prausyklė.

Pasiūlymai ir dokumentai priimami iki 2021 m. balandžio 13 d. (Savivaldybės Klientų aptarnavimo skyriaus darbo laiko pabaigos) Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, Vilniuje).

Su nuomos teisių įsigijimo sąlygomis galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Finansai ir turtas“.

Telefonai pasiteirauti: dėl reikalavimų nekilnojamiesiems daiktams tel. (8 5) 211 2567, (8 5) 211 2803, dėl dokumentų pateikimo tel. (8 5) 211 2705.