Vyksta paraiškų priėmimas 2019 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius kviečia jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalaus jaunimo grupės teikti paraiškas jaunimo programų konkursui 2019 metams. Paraiškos priimamos  jau dabar ir iki 2019 m. spalio 1 d.

Konkurso tikslai:

  • skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
  • stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;
  • skatinti priemones, kuriomis siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą Vilniaus mieste.

Konkurso uždaviniai:

  • skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi bei neformalių jaunimo grupių kūrimąsi;
  • užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas jaunoms šeimoms tobulinant esamą paslaugų ir informavimo jaunoms šeimos sistemą;
  • padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką (darbas nevyriausybinėse organizacijose, stažuotės verslo įmonėse ir t. t.);
  • skatinti jaunimo verslumą ir kūrybiškumą;
  • stiprinti Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldas;
  • skatinti savanorystę;
  • skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją, įtraukti tautinių mažumų jaunimą į programų įgyvendinimą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2018 m. jaunimo programų paraiškų finansinei paramai gauti skyrė 40 tūkst. Eur. Šiomis lėšomis teikdami paraiškas pasinaudojo iš viso 23 jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos ir viena neformali jaunimo grupė. Iš viso organizacijų pateiktų paraiškų programose dalyvavo apie 15 tūkst. jaunimo.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.  Daugiau apie tai skaitykite: Jaunimo programų nuostatai . Paraiškos teikiamos per E.Paslaugų portalas.

Turint klausimų dėl konkurso, prašome kreiptis į Jaunimo reikalų skyriaus vedėją Dr. Astą Balkutę 8 5 211 2673 arba vyr. specialistę Viktoriją Vilimavičienę 8 5 211 2028

Jaunimo programų nuostatai 2019 m.