Vyksta paraiškų priėmimas 2021 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius kviečia jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalaus jaunimo grupės teikti paraiškas jaunimo programų konkursui 2021 metams. Paraiškos priimamos  jau dabar ir iki 2021 m. spalio 1 d.

Konkurso tikslai:

  • skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
  • stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;
  • skatinti priemones, kuriomis siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą Vilniaus mieste.

Konkurso uždaviniai:

  • skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi bei neformalių jaunimo grupių kūrimąsi;
  • užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas jaunoms šeimoms tobulinant esamą paslaugų ir informavimo jaunoms šeimos sistemą;
  • padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką (darbas nevyriausybinėse organizacijose, stažuotės verslo įmonėse ir t. t.);
  • skatinti jaunimo verslumąm informacinių technologijų pritaikymą,  kūrybiškumą bei kompetencijų ugdymą;
  • stiprinti Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldas;
  • skatinti savanorystę;
  • skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją, įtraukti tautinių mažumų jaunimą į programų įgyvendinimą.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.

Paraiškos priimamos per e. paslaugų portalą: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/paraisku-priemimas-2021m-vilniaus-jaunimo-programu

Turint klausimų dėl konkurso, prašome kreiptis į Jaunimo skyriaus vedėją Gitą Kondrotaitę tel. 8 5 211 2803, mob. tel. 8 664 66040.