Vyksta paraiškų priėmimas 2022 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius kviečia jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalaus jaunimo grupės teikti paraiškas jaunimo programų konkursui 2022 metams.

Konkurso tikslai:

• skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
• stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;
• skatinti priemones, kuriomis siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą Vilniaus mieste;
• skatinti vykdyti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklas skirtas Vilniaus miesto 700 metų gimtadieniui minėti;
• skatinti vykdyti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklas skirtas Lietuvos jaunimo metams minėti;

Konkurso uždaviniai:

• skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi bei neformalių jaunimo grupių kūrimąsi;
• užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas jaunoms šeimoms tobulinant esamą paslaugų ir informavimo jaunoms šeimos sistemą;
• padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką (darbas nevyriausybinėse organizacijose, stažuotės verslo įmonėse ir t. t.);
• skatinti jaunimo verslumą, informacinių technologijų pritaikymą, kūrybiškumą bei kompetencijų ugdymą;
• stiprinti Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldas;
• skatinti savanorystę;
• skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją, įtraukti tautinių mažumų jaunimą į programų įgyvendinimą.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.

Paraiškos priimamos:

•  Vilniaus jaunimo organizacijų galimybių plėtojimo ir institucinės paramos paprogramė – iki 2022 m. kovo 20 d. įskaitytinai.
•  Vilniaus jaunimo iniciatyvų skatinimo paprogramė – iki 2022 m. spalio 1 d. įskaitytinai.

Paraiškos priimamos per e. paslaugų portalą: Paraiškų priėmimas 2022 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui

Turint klausimų dėl konkurso, prašome kreiptis į Jaunimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Vidmantą Mitkų el. paštu vidmantas.mitkus@vilnius.lt arba tel. (8 5) 211 2567