Vyksta paraiškų priėmimas 2023 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui!

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius kviečia jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalaus jaunimo grupės teikti paraiškas jaunimo programų konkursui 2023 metams.

 

Konkurso tikslai:
• skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
• stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ar neformalias jaunimo grupes;
• skatinti priemones, kuriomis siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą Savivaldybėje;
• skatinti vykdyti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklas, skirtas Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui minėti;
• skatinti veiklas ir paslaugas, gerinančias jaunų žmonių psichosocialinę padėtį, sveiką gyvenseną;
• skatinti jaunų žmonių aplinkos atžvilgiu tvarų ir atsakingą elgesį.

Konkurso uždaviniai:
• skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi bei neformalių jaunimo grupių kūrimąsi;
• padėti jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms kelti savo narių kompetencijas, užtikrinti organizacijų institucinės atminties perdavimą, naujų mokslu ir tyrimais pagrįstų darbo metodų taikymą;
• užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas jaunoms šeimoms tobulinant esamą paslaugų ir informavimo jaunoms šeimos sistemą;
• padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką (darbas nevyriausybinėse organizacijose, stažuotės verslo įmonėse ir t. t.);
• skatinti jaunimo verslumą, profesinį orientavimą, karjeros planavimą, lyderystę, informacinių technologijų pritaikymą, kūrybiškumą bei kompetencijų ugdymą;
• stiprinti Savivaldybėje veikiančių mokyklų mokinių savivaldas;
• skatinti savanorystę, atliepiančią jaunimo poreikius, ugdančią kūrybišką, atsakingą ir pilietišką asmenybę;
• skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją, įtraukti tautinių mažumų jaunimą į programų įgyvendinimą;
• užtikrinti jaunam žmogui reikalingos kokybiškos tarpusavio pagalbos prieinamumą.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.

Paraiškos priimamos:
• Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo organizacijų galimybių plėtojimo ir institucinės paramos paprogramė iki 2023 m. gegužės 3 d.
• Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo paprogramė iki 2023 m. spalio 1 d.

Paraiškos priimamos per e. paslaugų portalą: Paraiškų priėmimas 2023 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui

 

Turint klausimų dėl konkurso, prašome kreiptis į Jaunimo skyriaus vedėja (jaunimo reikalų koordinatorių) Vidmantą Mitkų el. paštu vidmantas.mitkus@vilnius.lt arba tel. (8 5) 211 2567.