Vyksta paraiškų priėmimas Neformaliojo vaikų švietimo programoms akredituoti 2021-2023 metams (15 eurų krepšelis)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius kviečia neformaliojo švietimo teikėjus, įstaigas ir laisvuosius mokytojus dirbančius su 1 – 12 klasių mokiniais neformalaus vaikų švietimo grupėse, teikti paraiškas NVŠ programoms akredituoti. Paraiškos priimamos jau dabar ir iki 2021 m. gegužės 28 d. 15.00 val.

Neformaliojo vaikų švietimo tikslai:

  • ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;
  • ugdyti asmens fizinę veiklą, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius.

 

Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai:

  • ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
  • ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;
  • ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
  • spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos, integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių problemų sprendimas;
  • padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas;
  • tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų.

Paraiškas NVŠ programoms akredituoti gali teikti Vilniaus mieste veiklą vykdančios organizacijos ir laisvieji mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo teikėjai.

Paraiškos priimamos per e. paslaugų portalą: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/nauju-atnaujintu-nvs-programu-akreditacija-2021-2023-metams

Jau esami NVŠ teikėjai kurie norėtų pratęsti programos galiojimo laiką, gali teikti prašymus per e. paslaugų portalą: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/nvs-programu-pratesimas-2021-2023-metams

Prašymai pratęsti NVŠ programą priimami jau dabar ir iki 2021 m. liepos 30 d. 15.00 val.

Turint klausimų dėl akreditacijos, prašome kreiptis į jaunimo skyriaus vyriausiajį specialistą Artūrą Sirajevą telefonu 8 5 211 2673 arba 8 687 51 907 el. paštu [email protected]

Po termino pateikti prašymai nebus priimami.

Daugiau informacijos: https://www.neformalusugdymas.lt/naujienos