Kviečiame teikti paraiškas organizacijų, dirbančių su jaunimu gatvėje, projektų konkursui

Organizacijos, dirbančios su jaunimu gatvėje, ir siekiančios gauti paramą turi būti orientuotos į darbą gatvėje su jaunimu. Konkurso tikslinė grupė – Vilniaus miesto jaunimas gatvėje, susiduriantis su neigiamais veiksniais, trukdančiais socializuotis bei integruotis į visuomenę.

Konkurso bendrasis tikslas – vykdyti jaunimo gatvėje socialinę integraciją, pasitelkiant socialinio darbo bei darbo su jaunimu žinias ir įgūdžius.

Konkurso uždaviniai:
– lavinti jaunimo gatvėje darbo, socialinius ir bendravimo įgūdžius;
– tarpininkauti tarp jaunų žmonių ir valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, sprendžiant jaunimo gatvėje socialines problemas.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios Vilniaus mieste. Jaunimo programų rėmimą iš savivaldybės biudžeto lėšų reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 30-1001/18(2.1.1E-TD2) patvirtinti konkurso nuostatai.

Paraiškas galite teikti iki 2019-05-06 (imtinai).

Daugiau informacijos – paspaudus ant nuorodos.