2016 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų projektų konkurso rezultatai

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-4016 patvirtino lėšų paskirstymo organizacijoms, vykdančioms neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus, finansuojamus iš valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžetų, sąrašą.

Visos organizacijos, dalyvavusios projektų konkurse, apie skirtą / neskirtą finansavimą bus informuotos raštu individualiai iki 2016 m. sausio 15 d.

 

Sąrašas (dokumentas atsisiųsti)

LĖŠŲ PASKIRSTYMO ORGANIZACIJOMS, VYKDANČIOMS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTUS, FINANSUOJAMUS IŠ VALSTYBĖS IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

2016 METŲ BIUDŽETŲ, SĄRAŠAS


Eil.
nr.

Organizacijos pavadinimas

Skiriamos
lėšos
(Eur)
Iš jų:
valstybės
lėšos

(Eur)
Savival-
dybės
lėšos
(Eur)
1. Vilniaus neįgaliųjų sporto klubas „Vilnis“ 5000 5000
2. Vilniaus miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „Šaltinis“ 16000 10000 6000
3. Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas“ 29516 20813 8704
4. Vilniaus miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas „Feniksas“ 9000 9000
5. Vilniaus miesto aklųjų ir silpnaregių moksleivių ir jaunimo sporto klubas „Šarūnas“ 6000 6000
6. Vilniaus specialiosios olimpiados plaukimo klubas 3000 3000
7. Vilniaus neįgaliųjų dienos centras 5000 5000
Iš viso 73516 58813 14704