2017 metais remiamų Kultūros ir bendruomenių rėmimo programų projektų sąrašas

2017 metų kultūros ir bendruomenių rėmimo programų projektų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 30-958 patvirtintas 2017 metais remiamų Kultūros ir bendruomenių rėmimo programų projektų sąrašas.

Nuo 2017 m. gegužės 9 d. iki 2017 m. rugpjūčio 11 d. organizacijos, kurioms yra skirtos lėšos, kviečiamos susisiekti su konkurso vykdytoju dėl sutarties ir priedų prie sutarties: laisvos formos projekto išlaidų sąmatos ir formos BFP1 parengimo ir suderinimo.

 


PRIDEDAMA:
finansuojamų projektų sąrašas
sutarties forma (5 priedas)
– priedas prie sutarties – laisvos formos projekto išlaidų sąmata ant įstaigos blanko
BFP1 Forma
prašymas tikslinti sąmatą (4 priedas)

Kultūros ir bendruomenių rėmimo programų projektų konkurso nuostatai.

Primename, kad organizacijai gavus lėšas ir įvykdžius projektą, per 30 darbo dienų Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui turi būti pateikta:
projekto įvykdymo ataskaita (nuostatų 3 priedas);
projekto biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (forma Nr. 2);
projekto įvykdymo lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas (6 priedas)

Informuojame, kad pareiškėjas visoje viešinimo apie projekto vykdymą medžiagoje bei priemonėse nurodytų Vilniaus miesto savivaldybę kaip projekto rėmėją/parnerį.


Kontaktinis asmuo informacijai:
vyr. specialistas Patricija Survilo
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Kultūros skyrius
Konstitucijos pr. 3-804 kab., LT-09601 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2366
El. p. patricija.survilo@vilnius.lt

Skyriaus darbo laikas: I-IV 8.30-17.30; V 8.30-16.15.
Pietų pertrauka 12.30-13.15


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės 4 d.
įsakymu Nr. 30-958

2017 METAIS IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ REMIAMŲ KULTŪROS IR BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil.
nr.
Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Skirta suma
(Eur)

I. Vizualiųjų menų programa

1. Asociacija Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga Vilniaus galerijų savaitgalis 2017 3000
2. VšĮ Auksakalių gildija Tarptautinė emalio meno bienalė „Vilnius 2017“ 3000
3. VšĮ Vilniaus dailės akademija Jaunojo dizainerio prizas 2017 3000
4. VšĮ „Artlagamine“ Second time/Dėvėti laikai 2000
5. VšĮ „Menų fabrikas“ Projektas „Atvira galerija“ (Open Gallery) 3000
6. VšĮ „Postidėja“ „M/AG/MA“ 3000
7. VšĮ Vilniaus grafikos meno centras Piešinio parodų ciklas 2017 1500
8. VšĮ „Rupertas“ „Neprivalo būti kaip įprasta“. Jaunųjų Lietuvos menininkų renginių programa 1500
9. Viešoji įstaiga „Menų vartai“ Solinė Svajonės ir Pauliaus Stanikų paroda 2000
10. VšĮ „Kakava“ LECH LECHA (Išeik link savęs) 2000
11. VšĮ „Mobili galerija“ Jaunųjų tapytojų parodų ciklas Vilniuje 2000
Iš viso:
26000


II. Scenos menų programa

12. Asociacija „Koturnos“ Asociacija „Koturnos“ 2000
13. VšĮ „Operomanija“ Šiuolaikinių operų „Geros dienos!“ ir „Confessions“ pristatymų serija 1500
14. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“ Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems 1500
15. VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras Vasaros šokio mokykla‘17 1000
16. VšĮ „Meno ekspansija“ Spektaklių-arbatvakarių ciklo „Lietuviškieji arbatvakariai“ sklaida Namų teatre – naujose, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui įrengtose erdvėse 2500
Iš viso: 8500


III. Muzikos programa

17. VšĮ accoAkademija Akordeono muzikos savaitė 2017 1500
18. VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ Tekančios saulės scena 1500
19. VšĮ „Vaikas ir muzika“ Muzikinis projektas „Žaidžiame klasiką“: Šarlis Kamilis Sen Sansas“ 2000
20. VšĮ kūrybinės dirbtuvės „Beepart“ Muzikos zona tarptautiniame Vilniaus šviesų festivalyje „Beepositive 2017“ 2000
21. VšĮ Menų cechas Džiazo muzikos festivalis „Jazz park“ 1800
22. Asociacija choras „Bel Canto“ Chorai „Bel Canto“ ir „The Purdue Varsity Glee Club“ pristato: ypatingas sekmadienio vakaras Vilniuje 1500
23. VšĮ „Menų fabrikas“ Tarptautinio šiuolaikinės muzikos projekto „Europavox“ 2017 m. programos pristatymas Vilniuje 2000
24. Asociacija Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ „Socialinės įtraukties renginių ciklas „Už teisę kurti ir būti savimi“ 1500
Iš viso: 13800


IV. Kino programa

25. VšĮ „Kino pasaka“ Tarptautinis moterų filmų festivalis „ŠERŠĖLIAFAM 2017“ 1500
26. VšĮ „Nepatogus kinas“ Nepatogus kinas 2017: veidu į Vilniaus bendruomenes 3000
27. VšĮ „Loftas fest“ Tarptautinio trumpametražių filmų festivalio „FUTURE SHORTS“ sklaida Vilniuje 1000
28. Asociacija Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius „Nordbaltic Incubator“. Dokumentinis Vilnius 1200
29. VšĮ „Kino saga“ 12-asis tarptautinis Vilniaus vaikų ir jaunimo filmų festivalis 1500
Iš viso: 8200


V. Literatūros ir leidybos programa

30. VšĮ „Bernardinai.lt“ Daugiakultūrė Vilniaus literatūra 2000
Iš viso:
2000


VI. Kultūros paveldo programa

31. Asociacija Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius Kalbančios Vilniaus sienos 2000
32. VšĮ „Bernardinai.lt“ Trys pamirštos Vilniaus bažnyčios 1000
33. VšĮ „Gatvės gyvos“ „Kintančio miesto užrašai: pastatai ir žmonės“ 1800
34. VšĮ „Laimikis.lt“ Urbanistiniai kontrastai: stiklas, betonas, medis 2000
35. VšĮ „Šiaurės Jeruzalė“ Kaip įpaveldinti Vilniaus Didžiosios sinagogos vietą. Kūrybinės dirbtuvės. 1000
36. VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ Edukacinis projektas „Duonos kelias“ 2000
37. Vilniaus dailiųjų amatų asociacija Senosios technologijos šiandienai 2000
Iš viso: 11800


VII. Etninės kultūros ir mėgėjų meno programa

38. Asociacija Lietuvių etninės kultūros draugija Rasos šventė Verkių parke 2000
39. VšĮ „Laiko girnos“ Kasmetinis eksperimentinės muzikos festivalis „Grandis“ 1000
40. Ateities lyderių akademija Senos dainos – Geros dainos 1000
41. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ 2000
42. VšĮ RV Agentūra „Kita forma perdirbinys“ 700
43. Vilniaus dailiųjų amatų asociacija Europos dailiųjų amatų dienos Vilniuje 2000
44. Asociacija Šokio mokytojų asociacija Perliukas 800
45. VŠĮ „Lilibra“ Dainuojame Vilniui 2000
46. Asociacija Vilniaus rusų folkloro centras Tarptautinė vaikų ir jaunimo folkloro asamblėja 2000
47. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas Vilniaus miesto senjorai Lietuvos šimtmečiui 2000
48. Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo teatro susivienijimas „Žaliasis žibintas“ Tarptautinis vaikų ir jaunimo mėgėjų teatrų festivalis „Vilniaus rampa. Vaikai“ 1500
49. Kultūros ir meno projektų asociacija „G& Promotion“ Mokyklinio roko festivalis „Rock`n School 2017“ 1500
50. VšĮ „Artoteka“ Senjorų menas 2000
Iš viso: 20500


VIII. Kūrybinių industrijų programa

51. VšĮ „Rytinukas“ CreativeMornings Vilnius 1000
52. Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija Forumas „Kultūra, miestas, regionas“ 3000
53. Viešoji įstaiga „Loftas fest“ Kūrybos ir ateities tendencijų konferencija „WHAT`S NEXT?“ 3000
54. VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ Japonijos-Baltijos dizaino savaitė „Made in Japan“ 1500
55. Techninių erdvių asociacija Menų ir technologijų sintezė: Vilnius Maker Faire 2017 1000
56. VšĮ „Art Service“ Jaunųjų rūbų dizainerių konkursas „Injekcija“ 1500
Iš viso:
11000


IX. Kultūrinio švietimo programa

57. VšĮ „Architektūros fondas“ „Open House Vilnius“ – atviros architektūros savaitgalis 2017 3000
58. VšĮ „Kino pavasaris“ Respublikinis edukacinis kino projektas „Kino knyga“ 2000
59. VšĮ „Loftas fest“ Muzikos inkubatorius „Novus“ 3000
60. VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“ Suaugusiųjų edukacijos projektas „Ne-miegantys rajonai“ 3000
61. VšĮ Ateities lyderių akademija Jaunimo paradas 1500
62. TL Draugija Lietuvos fantastikos mėgėjų suvažiavimas „Lituanicon XXVIII“ 1000
63. VšĮ „Architektūros fondas“ Vilnius: nuo miesto gamtoje iki gamtos mieste 1000
64. VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai Išdrįsk kurti 1000
65. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“ Lietuvos ir Baltarusijos kurčiųjų pažintis su kultūros paveldu 1500
66. VšĮ „Kalėdų Senelio paštas“ Mūsų Kalėdos taip ir kitaip 800
67. Vilniaus grafikos meno centras Grafikos laboratorija 1500
68. Techninių erdvių asociacija Meškėnai Žemynos progimnazijoje 1500
69. Asociacija Lietuvos samariečių bendrija Šimtas kultūros atspalvių. Veiksmo vieta – Vilnius. 1000
70. VšĮ accoAkademija Teatralizuotas edukacinis koncertas „Muzikanto Sonata (iš)gyvenimo Opuso“ 1500
71. VšĮ Vilniaus džiazo klubas Diskusijų platforma – „Vilnius Mama Jazz“ paraštės 1500
72. VšĮ teatras „Vilniaus klasika“ A. Vivulskio architektūrinis, meninis paveldas Vilniuje 1000
73. VšĮ RV Agentūra „Kita forma. Vilniaus mokinys“. 2000
74. Lietuvos sakaliukų sąjungos Vilniaus miesto filialas „Padėk pritapti“ Savanoriauju ir pažįstu skirtingas kultūras 1000
75. Gyventojų asociacija „Dvarčioniškiai“ Dvarčionių teatro šventė 2017 700
76. VšĮ menų agentūra „Artscape“ Kultūros preinamumo didinimas pabėgėliams Vilniuje 2000
77. VšĮ „Back2school“ Meno pažinimo paskaitos suaugusiesiems 1000
78. VšĮ ubranistinio šokio teatras „Low Air“ „Low Air“ – šokanti mokyklų bendruomenė 3000
Iš viso: 35500


X. Tarpdisciplininio meno programa

79. VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ Netikėtos Japonijos kultūros festivalis „NowJapan“ 3000
80. VšĮ kūrybinės dirbtuvės „Beepart“ Tarptautinis Vilniaus šviesų festivalis „Beepositive 2017“ 3000
81. VšĮ „Ugnis ir kaukė“ Vilniaus piliakalnių ugnys 1700
82. VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija mikroRAJONAI: Karoliniškės 3000
83. Užupio bendruomenė Vėjo dienos 2017 1000
84. VšĮ Jono Meko fondas Tarpdisciplininio meno festivalis „JM95“ 2000
85. VšĮ „Rupertas“ Linos Lapelytės pirmoji solo paroda 2000
86. VšĮ „INSTITUTIO MEDIA“ Biolaboratorijos 2000
87. VšĮ Auksakalių gildija Interaktyvi Kęstučio Svirnelio kinetinių objektų paroda 2000
Iš viso:
19700


XI. Tautinių bendrijų iniciatyvų programa

88. VšĮ Europos demokratijos plėtros centras „Garsūs litvakai iš Vilna“ 2100
89. Lietuvos estų draugija Estai Lietuvoje: tikros istorijos 1600
90. VšĮ LDK centras Tautinių bendrijų dienos minėjimas 2000
91. Asociacija Lietuvos karaimų kultūros bendrija Vilnius ir karaimai 2000
92. Asociacija Lietuvos graikų draugija „Patrida“ „Paroda „Lietuvos tautinės bendrijos: istorijos keliu“, skirta paminėti Gegužės 21-ąją – Tautinių bendrijų dieną Vilniaus miesto savivaldybėje.“ 500
93. VšĮ „Menopolis“ Istorija per muziką 1200
94. Asociacija Rusų kultūros centras „Sostinės dienos – 2017“: stačiatikių metropolijos Lietuvoje 700 metų jubiliejaus renginių Lietuvos miestuose dalis Vilniuje 1400
95. VšĮ „Slavų tradicinės muzikos mokykla“ Tarptautinis festivalis „Pravoslavų Kalėdos Lietuvoje“ 1000
96. Asociacija Vilniaus apskrities totorių bendruomenė Lietuvos totoriai: 620 metų draugystės tiltas 1700
97. Vilniaus miesto baltarusių klubas „Siabryna“ Skorinos skaitymai „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygų tradicija“ 900
98. VšĮ „Augustana“ Reformacijos Lietuvoje 500 metų jubiliejaus renginių Lietuvos miestuose dalis Vilniuje, Rotušės aikštėje, rugsėjo 9 d. 1000
99. Lietuvos romų bendruomenė Pasaulinė romų diena 1000
100. Asociacija Gudų mokyklos draugija Iš 16 amžiaus į 21 amžių 1000
101. Asociacija Vilniaus rusų folkloro centras Šeštasis respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas-festivalis „Tradicijų paveldėtojai“ 900
102. Asociacija Vilniaus ukrainiečių bendrija „Jakovas Holovackij – darbas Ukrainos ir Lietuvos labui“ 800
103. Folkloro ansamblis „Alije“ Lietuvos totorių kultūros pažinimas per dainą ir šokį: folkloro ansamblis „Alije“ 1000
104. Visuomeninė organizacija Vokiečių bendruomenė Vilniaus vokiečių protestantų istorija: Jono Kristupo Glaubico kelias 1500
105. Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimas Pranciškaus Skorinos gyvenimo keliais. Polockas 1000
106. Lietuvos graikų draugija „Patrida“ Paroda „25 graikų bendruomenės metai Lietuvoje“ skirta Lietuvos ir Graikijos 25 metų diplomatinių santykių jubiliejui paminėti 500
107. Lietuvos estų draugija Estų dienos Vilniuje 800
108. Lenkų dainų ir šokių meno ansamblis „WILIA“ Naujametinis koncertas „Polonezo ir mazurkos ritmais“ 2400
109. Visuomeninė organizacija choras „Zgoda“ Kaziuko mugė – gilios istorinės tradicijos palikimas 1500
110. Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai“ Šventė vaikams „Tarptautinė vaikų gynimo diena“ 1500
Iš viso:
29300


XII. Vietos bendruomenių iniciatyvų programa

111. Asociacija „Balsių bendruomenė“ Čia ir dabar 1200
112. Asociacija Užupio bendruomenė Užupio Respublikos neprigulmybės jubiliejinė 20-oji šventė 1600
113. Salininkų bendruomenės asociacija Gyvenkime linksmiau ir aktyviau: Salininkų bendruomenės užimtumo įvairinimas, populiarinimas ir skatinimas 1000
114. Gyventojų asociacija „Dvarčioniškiai“ Dvarčionių sporto festivalis 2017 1200
115. Justiniškių seniūnijos bendruomenė Kaimynų diena Justiniškėse 900
116. Bendruomenė „Jonažolių kaimas“ Vaizdinių sodai Jonažolių kaime 1800
117. Visorių bendruomenės asociacija Visorių bendruomenės šventė 2017 900
118. Grigiškių bendruomenė „Grija“ Grigiškių sporto šventė „Spartakiada 2017“ 900
119. Visuomeninė organizacija „Naujininkų bendruomenė“ Naujininkų daugiakultūriškumo atskleidimas per jaunimo meninę raišką ir bendruomenės įtraukimą 900
120. Visuomeninė organizacija Žvėryno bendruomenė Kultūros akcijos Žvėryne 2000
121. VšĮ „Mūsų saulužė“ „Vilniaus bitės“ 1800
122. Asociacija Trakų Vokės bendruomenė Trakų Vokės bendruomeninės veiklos stiprinimas 500
123. VšĮ ,,Grijos vaikai“ Rojaus kampelis Vokės pakrantėje 200
124. Užusienio bendruomenė Aktyvūs žmonės – stipri bendruomenė 1000
125. Žirmūnų bendruomenės centras Linksmieji Žirmūnų aitvarai 500
126. Bendrija „Viršuliškės“ Viršuliškių seniūnijos bendruomenės šventės -kultūrinės ir sportinės programos, įtraukiant vaikus, senjorus ir kitus Viršuliškių gyventojus, organizavimas 900
127. Bendruomenė „Aukštųjų Panerių viltis“ Prasmingas ir aktyvus laisvalaikis Aukštuosiuose Paneriuose 900
128. Asociacija Pilaitės bendruomenė Alsuoja margos mitų gelmės: Pilaitės poezijos pavasaris Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms 1400
129. Šeškinės bendruomenių sąjunga Bendruomenė – viena šeima 400
130. Asociacija Vilniaus Čiurlionio trikampio bendruomenė Naujamiesčio bendruomenių Kalėdos „Lakštingalos“ skvere (S. Konarskio gatvėje) 900
131. Asociacija ,,Antakalniečių bendruomenė“ Antakalnio gyventojų bendruomeniškumo ugdymas 1200
Iš viso: 22100
Bendra suma: 208400

_________________________________________________________