2021 m. gruodžio 10 – 2022 m. vasario 6 dienomis Lodzėje pristatomos dvi lietuvių grafikos meno parodos: Jos kalba (Lodzės miesto galerija) ir Pokalbis (Strzemiński dailės akademijos galerija HOL)

2021 m. Lodzės mieste pristatomos dvi lietuvių grafikos meno parodos. Tai – ilgalaikio bendradarbiavimo tarp Vilniaus grafikos meno centro ir Lodzės meno institucijų bei menininkų rezultatas. Simboliška ir džiugu, jog šios parodos vyksta Vilniaus ir Lodzės miestų partnerystės 30-mečio proga. Viliamės, kad šie renginiai prisidės prie dviejų miestų kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimo ir tęstinumo.

Lodzės miesto galerijoje pristatomoje parodoje „Jos kalba“ rodome penkių menininkių – Eglės Kuckaitės, Laisvydės Šalčiūtės, Birutės Zokaitytės, Eglės Vertelkaitės ir Živilės Minkutės – kūrybą. Kolekciją vienija išskirtinai menininkės moters balsas. Šių autorių atveju kūryba tampa konceptualia priemone drąsiai kalbėtis joms ir visuomenei aktualiomis, universaliomis temomis. Neretai jų pokalbiai būna nepatogūs, skausmingi tiek savo pačių, tiek ir aplinkos atžvilgiu. Tai dogmatinių stereotipų kritika, aktualių ir opių klausimų, susijusių su socialiniu moters būviu, su savimi ir aplinka kėlimas ir atsakymų į juos paieškos. Meninės minties perteikimui autorės renkasi įvairias formas, kartu išlieka ištikimos lietuvių grafikoje būdingai kūniškumo tradicijai, t. y. kūno, kaip vieno svarbiausių meninės raiškos objektų, vaizdavimui. Metaforiška kūniško įvaizdžio traktuotė itin paranki, atverianti socialinius, kultūrinius, istorinius, egzistencinius ir filosofinius prasmių klodus.

Strzemiński dailės akademijos galerijoje HOL pristatomoje parodoje „Pokalbis“ rodome dviejų skirtingų kartų menininkų – lietuvių grafikos klasiko, šilkografijos Lietuvoje pradininko Mikalojaus Povilo Vilučio ir viduriniosios kartos, giliaspaudės grafikos kūrėjos Lidos Dubauskienės – meninį dialogą. Ši ekspozicija skatina pagalvoti apie mokytojo ir mokinio, profesoriaus ir studentės kūrybinį pokalbį. Tai dviejų talentingų, brandžių menininkų dialogas, kuris, nepaisant formos ir turinio skirtybių, yra vienijamas universalios meninės minties ir nepriekaištingai meistriškos raiškos.