Arthur Jafa solo paroda

ŠMC vasaros parodų sezonas atidaromas paroda skirta rasės temai – tai dvi videoinstaliacijos, kurias sukūrė amerikietis menininkas Arthur Jafa, 2019 m. Venecijos bienalėje įvertintas „Auksinio liūto“ apdovanojimu.

Atidarymas liepos 10 d., penktadienį:

18:00 Parodos atidarymas
20:00 Grupės „Truck“ (Vokietija) koncertas ŠMC vidiniame kieme antrame aukšte
21:00 DJ Baron Wetschie ŠMC skulptūrų kieme

ARTHUR JAFA savo kūryboje tyrinėja skaudžius rasės politikos ir tapatybės klausimus. Jo kūrybos centre – įvairūs viešojoje erdvėje ir popkultūroje rasiniu pagrindu susiformavę kultūriniai reiškiniai, įsitikinimai ir galios dinamika. Vilniuje bus parodyti du menininko filmai: „akingdoncomethas“ (2018) – vienas kitą papildančių ir pertraukiančių afroamerikiečių gospelų ir pamokslininkų kalbų montažas, ir dokumentinis esė filmas „Dreams Are Colder Than Death“ (2014). Vienas pagrindinių kalbinamų pašnekovų šiame filme yra JAV rašytojas Fred Moten, atstovaujantis feminizmo įtakoje susiformavusią kryptį rasės ir kultūros studijose. Menininko kūryba taip pat įsiliejo į naująją feminizmo bangą ir tapo svarbiu šios progresyvaus teorinio ir politinio judėjimo ramsčiu.