„ArtVilnius’22“ programa: 70 galerijų ir institucijų, 320 menininkų iš 18 pasaulio šalių

Geriausias Lietuvos ir tarptautinis šiuolaikinis menas, tik trys dienos, kartą per metus. Spalio 7–9 d. visus sugrįžti į „Litexpo“ kviečia meno mugė „ArtVilnius’22“, kurios organizatoriai pristato ilgai rengtą meno galerijų, institucijų ir menininkų programą.

Šiemet jau tryliktą kartą vykstančios meno mugės „ArtVilnius’22“ tema – ekologija, ypatingą dėmesį skiriant instaliacijos ir skulptūros žanrams. Mugės viešnia – Ukraina, kurios menininkų kūryba bus pristatyta įvairiuose programos segmentuose.

„Šiemet labai visus kviečiame į „ArtVilnius“ ir prašome palaikyti Ukrainos menininkus, padėti jiems išgyventi šį sunkų laikotarpį ir įsigyti ukrainiečių menininkų kūrinių, kuriuos galėsite padovanoti muziejams, palikti ateities kartoms, kaip mūsų vienybės simbolį“, – teigė „ArtVilnius“ vadovė ir Lietuvos meno galerininkų asociacijos prezidentė Diana Stomienė.

„Litexpo“ trijose pagrindinėse salėse ir lauke, iš viso 12 000 kv. m plote, vyksiančios mugės programoje dalyvaus 70 meno galerijų ir institucijų, 320 menininkų iš 18 pasaulio šalių.

 

Galerijų programa

„ArtVilnius’22“ stenduose lankytojai sutiks savo pamėgtas galerijas „Okapi“ (Estija), „Māksla XO“ (Latvija), „Nivet Carzon“ (Prancūzija), Lietuvos „The Rooster gallery“, Lietuvos dailininkų sąjungos galerija „Meno parkas“ (LDS), „Baroti“, KADS, „Galerija Kristina Norvilaitė“, „Terra Recognita“, Dailininkų sąjungos galerija, Vilniaus dailės akademijos galerijos ir kitas. Pirmą kartą mugėje dalyvaus Leipcigo „Galerie Intershop“, Rygos galerija „Look!“, Kauno meno ministerija ir Vilniaus Tumo galerija.

„ArtVilnius’22“ organizatoriai džiaugiasi gausiu galerijų būriu ne tik iš didžiųjų Lietuvos miestų, bet ir iš kitų regionų: Panevėžiui atstovaus Panevėžio miesto dailės galerija ir LDS galerija „Galerija XX“, Dusetų dailės galerija, Alytaus „Ars Et Mundus“, Molėtų dailės galerija, Palangos „Ramybės Galerija“, Šiaulių LDS galerija „S_in.“, VDA Telšių dailės galerija, „Vilkamirgės“ galerija iš Ukmergės.

Ukrainos galerijų programai atstovaus nuolatiniai mugės dalyviai „Tsekh“ (Kijevas | Vilnius), mugėje jau matytos Lvovo „Ya Gallery“, Kijevo „Art14“ ir „Ra Gallery“, nauji mugės vardai – Kijevo „Shcherbenko Art Center“ ir Ukrainai šiemet 59-ojoje Venecijos bienalėje atstovaujanti „Naked Room Gallery“.

 

Projektų zona

Šiemet „ArtVilnius“ Projektų zona perduota į garsaus šiuolaikinio meno kuratoriaus ir rašytojo Valentino Klimašausko rankas. Pasak jungtinį projektą „Karščiuojantys kūnai“ pristatančio kuratoriaus, jo sumanytos skirtingos mugės ekologijos temos plėtotės šių metų Projektų zoną transformavo į atvirą ir žiūrovus įtraukiančią „miesto mieste“ ekosistemą.

Krokuvos šiuolaikinio meno muziejus MOCAK pristatys neseniai mirusios „Queer“ feministės Natalios LL ir Valentinos Miorandi kūrybą. Šiuolaikinio meno centro zonoje rasime naują šiuo metu Lietuvai Venecijos meno bienalėje atstovaujančio Roberto Narkaus scenos instaliaciją „Sužeistas vėjas“, kurios kuratorė – Neringa Bumblienė. „ArtVilnius’22“ ypatingojo partnerio „Lewben“ įsteigtas fondas „Lewben Art Foundation“ pristato V. Klimašausko kuruojamą spekuliatyvią grupinę parodą iš aštuonkojo perspektyvos „Ar aštuonkojai sapnuoja žmones?“.

Projekte „Studijos“ dvylika Vilniaus dailės akademijos meno doktorantūros studentų pristatys savo praktinių tyrimų dalis. Jono Meko vizualiųjų menų centras kvies į 12 mėnesių ir obeliskų padalytą Jono Meko dienoraštį „365 dienos“. Be ekologijos temai skirtų autorinių instaliacijų, parodoje veiks speciali ekologijai ir Ukrainai skirta videofilmų programa.

 

Paroda „Takas“

Mugės erdvėse vyks tradicinė tarptautinė skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda „Takas“, kurią antrus metus kuruoja menininkas, kuratorius ir VDA Skulptūros katedros vedėjas doc. Vytenis Burokas. Parodoje „Takas“ bus pristatyti 29 individualių menininkų projektai, atrinkti iš 120 paraiškų. Kaip teigia parodos kuratorius, „Takas“, vėl neišsitekęs salėse, įsiverš ir į „Litexpo“ balkoną, todėl visi kviečiami neskubiai pereiti skulptūros taku ir susipažinti su plačia kūrybine įvairove pasižyminčia panorama.

Parodoje „Takas“ bus eksponuojami didele žanrų įvairove pasižymintys darbai – didelės apimties kūriniai, instaliacijos, objektai, videoinstaliacijos, garso kūriniai, taip pat Monikos Dirsytės performansas. „Litexpo“ lauke rasime skulptorių (tarp jų ir jaunosios kartos) Jono Aničo, Tauro Kensmino, Mato Janušonio, Nerijaus Ermino, Ryčio Urbansko, Rafalo Piesliako skulptūras. Dalis autorių pristato kūrinius, reaguojančius į aktualius pasaulio įvykius, nors tai daroma ne komentuojant ir netiesmukai – tai ir Žygimanto Augustino, Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės, Monikos Grašienės-Žaltės, Sergei Beloaki darbai. Taip pat matysime instaliacijų, vaizdo ir videodarbų sinergijas Eglės Kulbytės, Bionics, Agnės Pilkauskaitės, Zane Zeivate, Indrė Liškauskaitės ir kitų kūriniuose.

 

Gausybė papildomų renginių

„ArtVilnius’22“ metu sudaryta tarptautinė meno profesionalų komisija ir lankytojai išrinks geriausius mugės dalyvius – galerijas, menininkus ir kūrinius. Interaktyvioje LRT studijoje vyks diskusijos, paskaitos ir pranešimai įvairiomis meno temomis. Lankytojai turės galimybę dalyvauti menotyrininkų vedamose ekskursijose po mugę, o negalintieji apsilankyti „Litexpo“ pasibaigus mugei po ją galės pasivaikščioti 3D virtualiajame ture.

Iš anksto išsirinkti įsigyti patinkančius mugės darbus jau dabar galima elektroniniame mugės dalyvių kataloge Artvilnius.com/lt/katalogas. Paraleliai su „ArtVilnius’22“ vilniečiai ir miesto svečiai spalio 7 dieną, penktadienį, naktinėti po rinktines galerijas ir institucijas kvies meno festivalis „Art After Hours“.

Bilietus į mugę lankytojai kviečiami įsigyti „Bilietai.lt“ portale, pirmiems 100 dienos bilietų taikoma nuolaida. „ArtVilnius’22“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, ypatingasis partneris – „Lewben“, mecenatė – advokatų kontora „Cobalt“.

ArtVilnius’22 Programme:
70 Galleries and Institutions, 320 Artists from 18 Countries

The best Lithuanian and international contemporary art, only three days, once a year. On 7-9 October, the ArtVilnius’22 art fair invites everyone to return to Litexpo, where the organizers present a long-prepared programme of art galleries, institutions, and artists.

The theme of the art fair ArtVilnius’22, which is being held for the thirteenth time this year, is ecology, with a special focus on the genres of installation and sculpture. The guest of the fair is Ukraine, whose artists’ works will be presented in various segments of the programme.

“This year, we warmly invite everyone to ArtVilnius and ask you to support Ukrainian artists, to help them survive this difficult period, and to purchase works by the Ukrainian artists, which you may then donate to museums thus leaving them for future generations as a symbol of our unity,” said Diana Stomienė, the head of ArtVilnius and the president of the Lithuanian Art Gallerists’ Association.

The programme of the fair, which will take place in the three main halls of Litexpo and also outdoors on a total area of 12,000 square meters, will feature 70 art galleries and institutions and 320 artists from 18 countries.

ArtVilnius’22 is financed by the Lithuanian Council for Culture, under the patronage of Vilnius City Municipality, the fair’s exclusive partner is Lewben, Maecenas – law firm Cobalt.
The Gallery Programme
Visitors to ArtVilnius’22 will find their favorite galleries Okapi (Estonia), Māksla XO (Latvia), Nivet Carzon (France), The Rooster Gallery (Lithuania), Lithuanian Artists’ Association Gallery Meno Parkas (LAA), Baroti, KADS, Galerija Kristina Norvilaitė, Terra Recognita, Artist’s Association Gallery, the galleries of the Vilnius Academy of Arts, and others. The following galleries will take part in the fair for the first time: Galerie Intershop from Leipzig, Look! gallery from Riga, Kaunas Ministry of Art, and Vilnius Tumo Gallery.
The Ukrainian gallery programme will be represented by regular participants Tsekh (Kyiv | Vilnius), Ya Gallery from Lviv, Art14 and Ra Gallery from Kyiv, and new names in the fair – Shcherbenko Art Center from Kyiv and Naked Room Gallery, which is representing Ukraine in this year’s, 59th Venice Biennale.
Project Zone

This year, the Project Zone of ArtVilnius has been handed over to the renowned contemporary art curator and writer Valentinas Klimašauskas. According to the curator, who is presenting the joint project Delirious Bodies, the different developments of the fair’s ecological theme he conceived have transformed this year’s Project Zone into an open and engaging “city within a city” ecosystem.

Krakow’s Museum of Contemporary Art MOCAK will present the work of Valentina Miorandi and recently deceased queer feminists Natalia LL. In the contemporary art center area, we will find a new stage installation by Robertas Narkus, currently representing Lithuania at the Venice Biennale, entitled Injured Wind, curated by Neringa Bumblienė. The Lewben Art Foundation, established by ArtVilnius’22 exclusive partner Lewben, presents a speculative group exhibition from the perspective of an octopus, Do Octopuses Dream of Humans?, curated by V. Klimašauskas.

Twelve Ph.D. students of the Vilnius Academy of Arts will present parts of their practical research in the project Studies. The Jonas Mekas Centre for Visual Arts will invite you to the Jonas Mekas diary 365 Days, divided into 12 months and obelisks. In addition to original installations dedicated to the theme of ecology, the exhibition will also feature a special programme of video films dedicated to ecology and Ukraine.

The Path (“Takas”)
The fair will also host the traditional international exhibition of sculptures, installations, and performances The Path, curated for the second year by the artist, curator, and head of the Sculpture Department of the Vilnius Academy of Arts, Assoc. Prof. Vytenis Burokas. The Path will present 29 individual artists’ projects selected from 120 applications. According to the curator of the exhibition, The Path will not only take place in the halls but will also invade the balcony of Litexpo, so everybody is invited to walk along the sculpture path and get acquainted with the panorama of wide creative diversity.
The exhibition The Path will feature a wide variety of genres – large-scale works, installations, objects, video installations, sound works, as well as a performance by Monika Dirsytė. The outdoor area of Litexpo will display works by sculptors (including the younger generation) Jonas Aničas, Tauras Kensminas, Matas Janušonis, Nerijus Erminas, Rytis Urbanskas, and Rafal Piesliak. Some of the artists present works that respond to current world events, although this is done without commenting and indirectly – this includes works by Žygimantas Augustinas, Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, Monika Grašienė-Žaltė, and Sergei Beloaki. We will also see the synergies of installation, video, and image in the works by Eglė Kulbytė, Bionics, Agnė Pilkauskaitė, Zane Zeivate, Indrė Liškauskaitė, and others.

Plenty of Additional Events
During ArtVilnius’22, an international jury of art professionals and visitors will select the best galleries, artists, and works of art. The interactive LRT studio will host discussions, lectures, and presentations on various art topics. Visitors will have the opportunity to take part in guided tours of the fair led by art historians, and those who are unable to visit Litexpo, at the end of the fair will be able to take a 3D virtual tour of the fair.
You can now choose and purchase your favorite works in advance in the electronic catalogue of the fair’s exhibitors at artvilnius.com/en/catalogue. In parallel with ArtVilnius’22, the Art After Hours art festival will invite Vilnius residents and visitors to spend the night in selected galleries and institutions on Friday, 7 October. Visitors are invited to buy tickets for the fair on Bilietai.lt.