Bažnytinio paveldo muziejaus virtualių paskaitų ciklas „Istorijos apie paveldą ir žmones“

 

Bažnytinio paveldo muziejus kviečia vasario vakarais turiningai praleisti laiką! Per valandos trukmės virtualias paskaitas turėsite galimybę prisiminti Vilniaus katedros ir jos statytojų istoriją, mieste gyvavusias vienuolijas ir jų palikimą, o Vasario 16-osios proga  – atrasti Fribūro universiteto (Šveicarija) vaidmenį kuriantis moderniai Lietuvai.

Vasario 11 d. Dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Alina Pavasarytė „Vilniaus katedra: istorija, architektūra, piligrimystė“

Paskaitoje apžvelgsime vienos garsiausių katalikų šventovių Lietuvoje istoriją nuo pat Lietuvos krikšto 1387 m. iki mūsų dienų. Istorinę ir dvasinę Vilniaus katedros svarbą liudija valstybei ir Bažnyčiai nusipelniusių asmenų funduotos koplyčios, dailės šedevrai, antkapiniai paminklai, epitafijos. Pamatysime, kad ne tik archeologija seniausiose Vilniaus kapinėse (katedros požemiuose), bet ir dabartis pateikia netikėtus atradimus, kurie savo ruožtu veda į mūsų pačių pažinimą.

Kovo 4 d. Vilniaus katedroje bus pašventintos trys naujai atvertos koplyčios.

Vasario 16 d. Kamilė Jagėlienė „Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai“

103-ųjų Valstybės atkūrimo metinių proga pažinsime didelę reikšmę moderniai Lietuvos valstybei turėjusį katalikišką Fribūro universitetą (Šveicarija), jame XIX a. pab. – XX a. I p. studijavusius lietuvius, jų intelektualinę veiklą, indėlį į modernios Lietuvos kūrimosi procesą. Kalbėsime apie universitete 1899–1934 m. veikusią akademinę lietuvių studentų draugiją „Rūta–Lituania“ ir su ja sietinus artefaktus: studentų vėliavą, fotografijas, narių mokslinius darbus.

Vasario 16 d. studentų draugijos „Rūta–Lituania“ vėliava bus išstatyta Vilniaus katedros Vyskupų koplyčioje.

Vasario 18 d. Violeta Indriūnienė „Vilnius – dangaus miestas: septyniolikos vienuolijų klestėjimo ir negandų palikimo pėdsakai“

Žvelgdami į senąjį Vilnių galime drąsiai tarti: „Kur pažvelgsi – vien bokštai“. Visos miesto bažnyčios, išskyrus katedrą, siejamos su vienuolių bendruomenėmis, kurios skirtingais amžiais kūrėsi mieste. Kuo jos svarbios Vilniui, kokią įtaką darė sostinės istorijai ir vilniečių gyvenimui? Kalbėsime apie vienuolijų įkūrėjus ir šventuosius, vienuolynų fundatorius ir paprastus vienuolius, jų pastangas kuriant Vilnių, puošiant jį architektūros ir meno paminklais, steigiant pirmąsias Lietuvoje švietimo, socialines, karitatyvines institucijas.

Vasario 23 d. Birutė Valečkaitė „Nuo Nojaus iki Teofiliaus: šventųjų, palaimintųjų ir Biblijos veikėjų atvaizdai Vilniaus katedroje“

Vilniaus katedros išorę ir vidų puošiančios skulptūros, reljefai ir paveikslai pasakoja istorijas, atkeliaujančias iš Biblijos ir šventųjų gyvenimų. Kaip jos buvo perteiktos, kokiomis teologinėmis įžvalgomis sustiprintos, kaip per atvaizdus galime „perskaityti“ katedros puošybą? Nagrinėsime galbūt daug kartų matytus, tačiau vis dar stebinančius kūrinius: nuo raguoto Mozės, atkreipiančio praeivių žvilgsnį Katedros aikštėje, iki tabernakulyje įkomponuotos Paskutinės vakarienės, nuo Nojaus aukos iki pal. Teofiliaus Matulionio atvaizdo.

Vasario 25 d. Dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė „Vilniaus katedros lobynas: nuo Fridriko Jogailaičio (1468–1503) iki Audriaus Juozo Bačkio“

Paskaitoje kalbėsime apie žymiausius Vilniaus katedros lobyno objektus: kas ir kodėl dovanojo išraiškingus auksakalystės šedevrus, meniškus liturginius reikmenis. Sužinosime, kad ne tiek daiktų, kiek žmonių istorijos atveria sakralaus meno slėpinius ir turtingą Lietuvos katalikų bažnyčios istoriją.

 

Paskaitų pradžia – 18 val.
Paskaitų trukmė – 1 val.

Paskaitos kaina – 6 Eur

Susitikimo vieta – https://www.zoom.us

Bilietus į virtualias paskaitas galite įsigyti Paysera Tickets sistemoje: https://tickets.paysera.com/lt-LT/event/vilniaus-katedra-istorija-architektura-piligrimyste

 

Daugiau informacijos: el. p. muziejus@bpmuziejus.lt