Bažnytinis paveldo muziejus kviečia į renginius

 

Bažnytinio paveldo muziejaus parodos ir renginiai. 2019 m. sausis–gegužė

 

2019-01-25 – Vilniaus miesto gimtadienis. Žaidimas „Šv. Kazimieras Vilniuje“

2019-01-26 15.30 val. – ekskursija po parodą „Misijų stotelės“

2019-01-30 17 val. – „Misijų stotelių“ susitikimas. Jėzuitų misijos (dalyvauja kun. Antanas Saulaitis SJ, istorikas Liudas Jovaiša, tarptautinių savanorystės misijų organizacijos „Magis“ atstovai)

2019-02-02 12 val. – edukacinis užsiėmimas šeimoms „Ledinė žvakė“

2019-02-02 15.30 val. – parodos „Nugalėk blogį gerumu: pal. Jurgis Matulaitis“ uždarymo ekskursija

2019-02-07 17 val. – ekskursija „Vilniaus jėzuitai“

2019-02-09 15.30 val. – ekskursija po parodą „Misijų stotelės“

2019-02-12 17 val. – „Virtualus muziejus: Akmenės istorijos muziejaus medalikėlių programos ir BPM svetainės „Siuvinėtas dangus“ pristatymas“

2019-02-23 20 val. – katalogo „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias“ pristatymas Vilniaus knygų mugėje (konferencijų salė 1.2)

2019-02-28 17 val. – ekspozicijos „Vilniaus vienuolijos. Bernardinės“ atidarymas

2019-03-02 12 val. – edukacinis užsiėmimas šeimoms „Karalaičio lelija“ ir ekskursijos „Šv. Kazimiero gerbimo istorija“

2019-03-07 17 val. – paskaita „Kasdienis gyvenimas Vilniaus vienuolynuose“

2019-03-09 15.30 val. – ekskursija po parodą „Misijų stotelės“

2019-03-20 17 val. – „Misijų stotelių“ susitikimas su misionieriais

2019-03-28 17 val. – parodų „Atradimai: Markučių Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos“ ir „Atradimai: Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčios relikvijų lobynas“ atidarymas

2019-04-04 17 val. – paskaita „Nekasdieniai nutikimai Vilniaus vienuolynuose“

2019-04-06 15.30 val. – ekskursija po parodą „Misijų stotelės“

2019-04-13 12 val. – edukacinis užsiėmimas šeimoms „Verbų sekmadienis“

2019-04-24 17 val. – „Misijų stotelių“ susitikimas su misionieriais

2019-05-04 15.30 val. – parodos „Misijų stotelės“ uždarymo ekskursija

2019-05-09 17 val. – ekskursija „Vilniaus karmelitai“

2019-05-18 – Atidarytai Vilniaus katedros varpinei – 5-eri

2019-05-23 17 val. – parodos „Antakalnio Jėzaus atvaizdai Lietuvoje XVIII–XXI a.“ atidarymas

 

Šv. Mykolo g. 9, Vilnius

www.bpmuziejus.lt