„Bebro“ konkursas – iššūkis ir informatinio mąstymo ugdymas

Visas mėnuo nuo lapkričio 15 iki gruodžio 10 dienos skiriamas tarptautiniam informatikos ir informatinio mąstymo iššūkiui – „Bebro“ konkursui: https://bebras.lt/kvieciame-i-17-taji-bebro-konkursa/.Kviečiame kuo daugiau mokyklų įsitraukti, suteikti mokiniams galimybę spręsti įdomius, įvairių pasaulio šalių sukurtus uždavinius. Po konkurso raginame klasėje analizuoti, diskutuoti, kaip mokiniai sprendė, kokius algoritmus įžvelgė, kokiomis temomis norėtų daugiau sužinoti.

Pernai „Bebro‘ konkurso pirmajame etape sudalyvavo 32 107 mokinių, gerokai mažiau nei užpernai (43 490). Mažesnį dalyvių skaičių lėmė karantinas, nuotolinis mokymasis, pač pradinių klasių mokytojams buvo sunku vykdyti konkursą nuotoliniu būdu. Šiemet tikimės pradinių klasių mokinių antplūdžio „Bebre“! Dar ir dėl to, kad informatinis mąstymas įrašytas baigiamose kurti bendrojo ugdymo programose, dėmesys skiriamas pradinėms klasėms. Lietuvoje mažiausiai 100 mokyklų veda informatikos pamokas ir integruoja informatinio mąstymą ugdymą, bet tikrai yra daugiau tokių mokyklų. „Bebras“ visoms mokykloms atveria kelią į informatiką, tad, mieli mokytojai, aktyviai dalyvaukite „Bebro“ veiklose!

Informatinis mąstymas – tai gebėjimas atpažinti, formuluoti ir spręsti aplinkos problemas (uždavinius), logiškai organizuoti ir analizuoti duomenis, taikyti schemas ir modelius, įvertinti problemos išsprendžiamumą, bandyti automatizuoti sprendimą naudojantis skaitmeninėmis technologijomis.

Informatinio mąstymo idėją iškomunikavo Jeannette M. Wing, Kolumbijos universiteto Duomenų mokslo instituto informatikos profesorė, viena iš „Microsoft Research“ vadovų. Tačiau pradinė informatinio mąstymo idėja priklauso daugeliui Lietuvos pedagogų žinomos knygos „Minčių audros: vaikai, kompiuteriai ir veiksmingos idėjos“ autoriui mokslininkui Seymūrui Papertui. Jis net prieš pusšimtį rašė, kad turime mokyti vaikus mąstyti apie savo mąstymą, gerinti jį pasitelkę įvairias priemones, tarp jų ir kompiuterį, turime spręsti realaus gyvenimo uždavinius ir spręsti taip, kad įtrauktume technologijas.

„Bebro“ konkurso tikslas – atskleisti mokiniams (ir mokytojams) informatikos mokslo grožį, supažindinti su pagrindinėmis informatikos ir informacinių technologijų sąvokomis, jų platesniu kontekstu – konceptais, motyvuoti gilintis į modernius informatikos ir inžinerijos sprendimų metodus. Žaismingi, suprantamai formuluojami uždaviniai apima visas fundamentalias informatikos sritis, parodo jų svarbą ir dermę su kitais mokslais. Tai nelengva, nes, populiariai pateikiant mokslo problemas ir uždavinius, visada slypi pavojus pernelyg supaprastinti esminius klausimus, netgi juos iškreipti. Dėl šios priežasties kuriant uždavinius pasitelkiama daug informatikos mokslininkų ir praktikų, uždaviniai daug kartų aptariami, nagrinėjami.

„Bebras“ – tai ne tik konkursas (dėl to jis ir vadinamas „challenge“ – iššūkiu). Tai daugybė įvairių veiklų, kurios vyksta ištisus metus. Susikūrė stiprus pasaulinis „Bebro“ mokslininkų ir mokytojų tinklas, kasmet kuriami nauji uždaviniai, ieškoma aktualių temų. Konkursui vykdyti reikalingos modernios sistemos, dalis šalių kuria ir tobulina sistemas pačios, kitos naudojasi kai kurių šalių paslaugomis. Štai Nyderlandai sukūrė „Bebro“ konkurso valdymo sistemą, norintiems ja naudotis tiekia paslaugas. Daugelis šalių susikūrę savo „Bebro“ valdymo sistemas ar platformas. Lietuva turi sukūrusi ir daugelį metų naudoja „Bebro“ varžybų lauką: https://lt.bebras.lt/#!/home  Dėkingi programuotojui Rimantui Žakauskui už kruopštų daugiau kaip dešimties metų darbą. Dinaminiams, interaktyviems uždaviniams programuoti sukurta specializuota sistema „Bebras Lodge“ – dėkojame visiems prisidedantiems ją tobulinant: Broniui Skūpui, Daumilui Ardickui, Karoliui Jasučiui, Tomui Šiauliui.

„Bebro“ konkursas – tai taip pat būdas mokyti(s) informatikos neformaliai: mokiniai, spręsdami įdomius informatikos uždavinius, susipažįsta su informatikos sąvokomis, pagilina jų sampratą, išsiugdo gebėjimą taikyti jas praktiškai, uždavinių sprendimą aptaria su bendraamžiais ir mokytojais. Didelė dalis uždavinių yra iš algoritmų ir programavimo srities. Juos perpratus, skatinama mokytis praktinio programavimo.

Daugelį metų „Bebro“ konkurse dalyvauja beveik visos Europos Sąjungos šalys, taip pat Australija, Baltarusija, Egiptas, Iranas, Islandija, Japonija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Malaizija, Naujoji Zelandija, Pakistanas, Pietų Afrika, Pietų Korėja, Rusija, Singapūras, Šveicarija, Taivanas, Turkija, Ukraina, Urugvajus ir kitos – iš viso 67 šalys. Dalyvaujančių šalių sąrašas: https://www.bebras.org/countries.html Spustelėję bet kurios šalies vėliavą, apsilankysite tos šalies „Bebro“ svetainėje.

Dauguma šalių geriausiems dalyviams rengia akivaizdinį antrąjį etapą. Lietuva II etapą organizuoja nuo 2014 metų. Paprastai antrasis etapas rengiamas universitetuose ir kolegijose sausio mėnesio pabaigoje ar vasario pradžioje. Šių metų konkurso II etapas vyks 2022 m. vasario 5 dieną (šeštadienį).

Daug įdomių veiklų vyksta šalyse. Štai Indonezija yra subūrusi 87 (!) universitetų tinklą, kurie talkina mokykloms, mokytojams vykdyti konkursą, veda seminarus, moko mokytojus informatikos. Štai Indonezijos „Bebro“ svetainė: https://bebras.or.id, o įsitraukusių universitetų sąrašas skelbiamas čia: https://bebras.or.id/v3/bebras-biro/

Nuostabi, turininga Australijos „Bebro“ svetainė: https://digitalcareers.csiro.au/en/Bebras Apsilankykite ir spręskite „Bebro“ uždavinius visus metus – 365 uždaviniai. Vertinga tai, kad daugelis uždavinių išdėstyta pagal mokymo ciklus, laikantis mokymosi progresijos principo. Parengtos ir „Bebras Unplugged“ veiklos: https://digitalcareers.csiro.au/en/Resources/Bebras-Unplugged

Urugvajus tik pernai įsitraukė į „Bebro“ tinklą, šiemet vyksta jų pirmasis konkursas.

Daugiausiai mokinių pritraukia Prancūzija ir Vokietija. Jei skaičiuotume „Bebro“ dalyvių skaičių atsižvelgdami į gyventojų skaičių, absoliuti lyderė būtų Estija.

Prancūzija „Bebro“ iššūkį sieja su programavimo mokymu. Ta pati „Bebro“ komanda, vadovaujama genialaus mokslininko Mathias Hiron, parengė nemokamą programavimo mokymo platformą „Algorea“: https://www.algorea.org/#/

Vykdant konkursą kaupiami mokinių sprendimai – daugybė duomenų surinkta, galima atlikti tyrimus, stebėti ir pan. Įvairių šalių mokslininkai, remdamiesi „Bebro“ sukauptais duomenimis, publikuoja straipsnius, paskelbta per 100 mokslinių straipsnių, žr. https://www.bebras.org/publications.html). Rengiamos parodos, festivaliai, kuriuose aptariami „Bebro“ uždaviniai. Dauguma šalių leidžia knygeles, kuriose aiškinami uždavinių sprendimai ir, svarbiausia, kaip kiekvienas uždavinys susijęs su informatika, kokie konceptai paslėpti, parodoma, kaip galima eiti toliau ir giliau.

„Bebre“ svarbiausia uždavinių sprendimo rezultatai. Uždaviniai svarbūs mokiniams – jie juos sprendžia ir susipažįsta su pagrindiniais informatikos konceptais. Uždaviniai taip pat svarbūs mokytojams – jie gauna didaktinių išteklių, idėjų, savo pamokoms paįvairinti. Mokslininkai, informatikos tyrėjai kurdami uždavinius stengiasi perteikti esminius informatikos kaip mokslo principus. Taigi „Bebro“ bendruomenę vienija patrauklūs, įdomūs uždaviniai. Daugumos šalių moksleiviai juos sprendžia naudodamiesi kompiuteriu arba planšete (mobiliuoju telefonu) po vieną, tačiau vis labiau skatinamas darbas grupelėmis, bendradarbiavimas, diskutavimas. Štai Vokietijoje nuo 2007 metų mokiniai konkurso uždavinius sprendžia dviese prie vieno kompiuterio – šitaip skatinamas dalijimasis darbais, bendradarbiavimas. Australija, Italija ir dar kelios šalys leidžia mokiniams pasirinkti: spręsti vieniems ar su dviem, trim draugais dalytis vienu kompiuteriu. Mokymasis spręsti problemas grupelėmis šiuolaikinei visuomenei labai svarbus.

Konkurso dalyviams pateikiama po 12–24 uždavinius. 2020 metais Lietuva pateikia po 18 uždavinių kiekvienai amžiaus grupei, išskyrus nykštukus (12 uždavinių) ir mažylius (15 uždavinių): trečdalis yra lengvesnių, trečdalis – vidutinio sunkumo ir trečdalis – sunkesnių. Nemažai uždavinių yra atvirojo atsakymo tipo ir interaktyvūs. Uždaviniams spręsti skiriama 45 minutės.

Sutartas „Bebro“ uždavinių vertinimo modelis, tačiau šalys gali kiek modifikuoti. Lietuvoje taškai skaičiuojami taip:

  1. Prieš pradėdamas spręsti, kiekvienas dalyvis turi 54 taškus (Mažylių grupėje – 36 taškus) (18 uždavinių × 3 arba 12 uždavinių × 3);
  2. Už teisingai išspręstą uždavinį skiriama 6, 9 arba 12 taškų (atsižvelgiant į uždavinio sunkumo lygį);
  3. Už neišspręstą uždavinį – 0 taškų;
  4. Už klaidingą atsakymą atimamas trečdalis už uždavinį skiriamų taškų, t. y. atitinkamai 2, 3 arba 4 taškai.

Lietuvos „Bebro“ konkurso pirmojo ir antrojo etapo uždavinius rasite knygelėse: https://bebras.lt/1s/apie-bebra/leidiniai/bebro-uzdaviniu-knygeles/

Išsprendę ar bent pabandę spręsti uždavinius galite nagrinėti atsakymus: pateikti sprendimai, pagrįsti įrodymais ir nuorodomis gilesniam skaitymui. Vertingiausia dalis, bent mokytojams ir vyresniems mokiniams, – aiškinimas, kodėl šis uždavinys priskiriamas informatikai, kokie informatikos konceptai jame slypi.

Daugiau informacijos apie „Bebro“ konkursą pateikiama interneto svetainėse.

Tarptautinė „Bebro“ iššūkio svetainė: www.bebras.org
(iš čia galima pasiekti visų dalyvaujančių šalių svetaines – tereikia spustelėti šalies vėliavėlę)

Lietuvos „Bebro“ svetainė: bebras.lt

Konkurso sistema – vadinamasis „Bebro“ varžybų laukas: lt.bebras.lt