„Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“ – Vilniaus miesto galimybė pasinaudoti gerąja Europos šalių patirtimi ir paskatinti kūrybinių inovacijų plėtrą


Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2017 metų pradžios dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo programos Interreg Europe finansuojamame projekte „Urban Manufacturing. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“.

Šio projekto tikslas – išanalizuoti būdus kaip kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės gali sėkmingiau komercializuoti savo produktus ir paslaugas, pasinaudodamos atviromis laboratorijomis ir kūrybiniais centrais.

Projektui vadovauja Birmingamo universitetas (Jungtinė Karalystė). Vilnius, kaip ir kiti miestai – Lisabona (Portugalija), Lacijo regionas (Italija), Fomento San Sebastijanas (Ispanija), Zagrebas (Kroatija), Bratislava (Slovakija) ir Kranis (Slovėnija) – dalyvauja partnerio teisėmis.

Birželio 2 dieną Kūrybinių industrijų centre „Pakrantė“ įvyko projekto pristatymas. Susitikime dalyvavo Vilniaus miesto kultūros ir kūrybinių industrijų įstaigų bei organizacijų atstovai. Dalyviai buvo supažinti su projektu, jo eiga, veiklomis ir planuojamais rezultatais. Susitikimo metu buvo pažymėta jog projekto metu Vilniaus miesto savivaldybės kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus darbuotojų įgytos žinios kūrybinių laboratorijų ir centrų plėtojimo srityje leis geriau išnaudoti kūrybinių verslų potencialą inovacijoms, naujų produktų kūrimui. Susitikime buvo kalbama apie tai, kad projektas „Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas” formuoja meno, mokslo ir verslo partnerystę. Ji skatina tarpsektorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, kuriuo kuriamas atviro, kūrybiško ir modernaus Vilniaus miesto įvaizdis.

Susitikime aptarti projekte dalyvaujančių miestų partnerių tarptautinės gerosios praktikos pavyzdžiai. Dalyviai buvo supažindinti su Vilniaus miesto kūrybinių centrų ir laboratorijų tyrimo eiga. Atktreiptas dėmesys, jog kūrybinės ir kultūrinės industrijos yra vertinamos kaip sektorius, kuris gali tapti vienu iš ilgalaikės sėkmės veiksnių bei inovacijų katalizatoriumi šiuolaikinėje ekonomikoje, todėl svarbu analizuoti šio sektoriaus situaciją Vilniuje ir įvertinti sąlygas, kaip kultūrinių ir kūrybinių industrijų organizacijos gali sėkmingai veikti, vystydamos naujus produktus ir paslaugas. Pažymėta, jog šiandien Vilniuje veikia daug kūrybinių laboratorijų ir centrų, kuriuose sutelkta ne tik reikiama įranga, bet ir žmogiškieji ištekliai, vykdoma nuolatinė veikla bei trumpalaikiai projektai ir iniciatyvos.

Dalyviai susipažino su kūrybinių industrijų centro „Pakrantė“ veikla, aplankė kūrybines studijas ir bendravo su čia reziduojančiais kūrėjais. Išskirtinė šio modernaus centro vieta suteikia kūrėjams galimybę atitrūkti nuo miesto ritmo diktuojamų rūpesčių, dirbti ir kurti jaukioje ir kūrybai patogioje aplinkoje. Bendravimas, bendradarbiavimas ir saviraiškos laisvė, kurią palaiko ir skatina „Pakrantės“ kūrybinio centro administracija, rezidentams padeda įgyvendinti originalius šiuolaikinio meno, dizaino, leidybos ir kitus projektus.

„Vilnius yra vienas iš svarbiausių kūrybinių industrijų centrų Lietuvoje, nes sostinėje telkiasi daugiau kaip pusė viso kūrybos sektoriaus organizacijų ir įmonių, o šio projekto veiklos yra puiki galimybė plėtoti jungtines iniciatyvas, skatinant šių organizacijų atvirumą visuomenei ir miesto bendruomenei, bei atrasti sėkmingos partnerystės modelius, įtraukiant privataus ir viešojo sektoriaus, valstybės ir savivaldybės įstaigas.“, – akcentavo susitikime dalyvavusi Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė Roma Survilienė. Pasak asociacijos vadovės, šis projektas svarbus ne tik Vilniaus miestui, bet ir Lietuvos kūrybinių industrijų sektoriui, nes suteikia galimybę pasitelkus užsienio partnerių ekspertinę patirtį identifikuoti kūrybinių inovacijų plėtrai palankią aplinką, bendradarbiavimo ir veiklos modelius.