,,Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“

,,Urban Manufacturing – Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“

https://www.interregeurope.eu/urbanm/

Projektą finansuoja INTERREG EUROPE programa. Projektas yra įgyvendinamas 2017-2021 metais.

Projekto bendra vertė – 1.831.204,00 mln. eurų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projekto vertė 126.732,00 eurų, Europos Sąjungos lėšos – 107.722,20 eurų, savivaldybės lėšos darbuotojų darbo užmokesčiui – 8.736,45 eurų.

Projektui vadovauja Birmingemo Universitetas (Jungtinė Karalystė). Vilnius, kaip ir kiti miestai – Lisabona (Portugalija), Lacijo regionas (Italija), Fomento San Sebastijanas (Ispanija), Zagrebas (Kroatija), Bratislava (Slovakija), Kranis (Slovėnija), ‒ dalyvauja partnerio teisėmis.

Šio projekto tikslas – paskatinti kūrybinių laboratorijų ir centrų plėtrą mieste. Projekto metu bus siekiama išanalizuoti būdus, leidžiančius kūrybinių industrijų sektoriaus įmonėms sėkmingiau komercializuoti savo produktus ir paslaugas, pasinaudoti atviromis laboratorijomis ir kūrybiniais centrais.

Projekto metu bus gilinamasi į tris pagrindines temas: 1) kūrybinių laboratorijų ir centrų įkūrimas (inkubacinis periodas); 2) investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEPI); 3) inovacijų komercializacija. Šiuo projektu siekiama paskatinti kūrybinių laboratorijų ir centrų plėtrą Vilniaus mieste, paskatins dalijimąsi gerąja patirtimi bei suteiks galimybę kūrybinėms įmonėms bei talentams kurti naujus produktus ir paslaugas.

Projekto metu bus pasiekti šie rezultatai:

  • Publikuoti ne mažiau kaip 24 gerųjų praktikų aprašymai.
  • Suorganizuota 14 mokomųjų vizitų ir 8 seminarai / konferencijos.
  • Įvykdyta 13 politikos priemonių peržiūros ir vertinimo sesijų.
  • Suburtos 8 vietos veiklos grupės.
  • Parengti 8 miestų / regionų vietiniai veiksmų planai.
  • Viso projekto metu bus vykdomas intensyvus viešinimas.


Projekto viešinimas:

Vilniaus miesto savivaldybė:

Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka:

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija:

VšĮ Ateities visuomenės institutas:

Užupio meno inkubatorius:

Menų fabrikas LOFTAS:

 

Vilniaus kūrybinių laboratorijų ir centrų veikla

Vilniaus kūrybinių laboratorijų ir centrų plėtros veiksmų planas