Bernardinų sodo vasaros skaitykloje – trėmimų 80-mečiui skirtas pokalbis apie tęstinį leidinį „Lietuvos gyventojų genocidas“

Kviečiame 2021 m. birželio 22 d. 17.00 val. susirinkti Bernardinų sodo vasaros skaitykloje. Čia bus galimybė išgirsti trumpą istorinę tragiškų 1941 m. įvykių apžvalgą (dr. Arūnas Vyšniauskas) ir daugiatomio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ sudarymo bei leidybos istoriją (Birutė Teresė Burauskaitė). Renginį moderuos dr. Artūras Grickevičius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo skyriaus vedėjas. Tragiškų 1941 m. birželio įvykių 80-mečio paminėjimą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka.

Birželio 22 d. 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Bernardinų sodo skaitykloje vyks naujausiai išleistų tęstinio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ penktojo tomo pirmosios (2019 m.) ir antrosios (2020 m.) knygų pristatymas skaitytojams kartu papasakojant visą dar 1988 m. su Sąjūdžio komisijos stalinizmo nusikaltimams tirti įsteigimu prasidėjusią šio leidinio leidybos istoriją.

„Sąjūdžio įsteigta komisija stalinizmo nusikaltimams tirti yra svarbi pradžia, kuri išsivystė į didelius archyvinius ir mokslinius tyrimus. Šio darbo vaisius – išsamus tremtinių, politinių kalinių ir žuvusių partizanų sąrašas. Tokio leidinio neturi nė viena mūsų kaimyninė valstybė: nei Lenkija, nei Latvija, nei Estija, tuo labiau nei kitos mūsų rytinės kaimynės. Tai leidinys, kuris įamžina šimtų tūkstančių represuotų Lietuvos gyventojų atminimą“, – pabrėžia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius istorikas dr. Arūnas Bubnys.

Primintina, kad pirmasis tęstinio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ tomas pasirodė 1997 m. Jame pateikti išsamūs duomenys apie 1939–1941 m. Lietuvoje vykdyto sovietinio genocido aukas. Penktojo tomo knygos, skirtos 1950–1953 metais nuo sovietinio režimo represijų nukentėjusiems Lietuvos gyventojams. Vieni jų slapstydamiesi išvengė ankstesnių masinio trėmimo akcijų metu vykdytų trėmimų, kiti, tarp jų buvę generolo V. Anderso armijos kariai, 1951 metais buvo ištremti pagal atskirus Ypatingojo pasitarimo nuosprendžius. Paskutinėse knygose surašyti ir tie ištremtieji, kurie akcijos „Osen“ („Ruduo“) metu buvo sugauti besislapstantys nuo paskutiniojo masinio trėmimo. Į nukentėjusiųjų sąrašą įtraukti Jehovos liudytojai, 1951 metų rudenį „iškeldinti“ iš Lietuvos pagal LSSR Ministrų Tarybos nutarimą Nr. 865. Knygoje pateikti duomenys ir apie1950–1953 metais kovose žuvusius, nužudytus ir įkalintus partizanus bei apie beveik 10 tūkst. politinių kalinių.

Remiantis vardynuose surinkta informacija Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, tradiciškai vyksta tremtinių ir politinių kalinių vardų ir likimų skaitymo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurią organizuoja projektas Misija Sibiras. Minint 75-ąsias masinių trėmimų pradžios metines (2016 m.) šis projektas buvo įgyvendintas pirmą kartą. Tuomet buvo perskaityta 22 tūkst. vardų, pavardžių ir likimų.

Kviečiame pavakare atvykti į Bernardinų sodą. Kartu primename, kad renginyje būtina laikytis nustatytų karantino reikalavimų.