Daugiatautis Vilnius, praskleidus XVII a. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios metrikų knygas

 

Istoriko dr. MINDAUGO KLOVO paskaita

2023 m. kovo 9 d. 17 val.
Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka, Žygimantų g. 1

 

XVI a. antroje pusėje Vilnius tapo daugiataučiu, daugiareliginiu, daugiakonfesiniu ir daugiakultūriniu miestu. Tuo metu šalia krikščionių apsigyveno judėjai žydai ir musulmonai totoriai, į miestą atvykdavo užsieniečiai iš daugelio Vakarų ir Rytų Europos miestų. Dalis jų Vilniuje apsigyveno ir papildė margą sostinės gyventojų sudėtį. Šios epochos Vilniečių margumyną geriausiai atspindi XVII a. pradžios Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios metrikų knygos, kuriose įrašyta maždaug 36 tūkst. asmenų įrašų. Praskleidus jas, atsiveria įdomus miestiečių paveikslas.