„Dialogai su Čiurlioniu“: prarasto pasaulio ar laiko ilgesys

2023-01-16

K. Čiurlionio namuose (Savičiaus g. 11, Vilnius) tęsiamas koncertų ciklas „Dialogai su Čiurlioniu“. Pirmajame 2023 metų susitikime, kuris įvyks sausio 18 d., trečiadienį, 18 val., pianistė ir mokslininkė iš Olandijos Sara Crombach pristatys programą „Prarastas rojus“.

Šioje programoje persipins kompozitorių, kilusių iš Vidurio ir Rytų Europos šalių, muzika. Kiekvienas iš autorių – nacionalinės mokyklos tvėrėjas, ypatingai svarbus savo šalies muzikinės kultūros atstovas. Pasak pianistės, „kiekviename iš programoje sudėliotų kūrinių pasakojamos labai skirtingos istorijos, tačiau visas jas vienija labai aiškus nacionalinis koloritas ir viena pagrindinė tema – prarasto pasaulio ar laiko ilgesys. Lenkas Chopinas, lietuvis Čiurlionis, armėnas Komitas, čekas Janačekas – visi didesnę dalį savo gyvenimo praleido už savo tėvynės ribų arba pavergtoje tėvynėje – iš čia jų kūriniuose juntama nostalgija, ilgesys. Ukrainietis Jaščenko ir turkas Fazilas Say – šiandienos kompozitoriai, kurie savo kūryboje derina poetišką tautos kalbos ir universalesnės klasikinės muzikinės kalbos junginį.“

 Sara Crombach (Nyderlandai, 1966) studijavo Hagos karališkojoje konservatorijoje pas pianistą Naumą Grubertą. Baigusi studijas, ji toliau tobulinosi pas tokius žymius pianistus, kaip Sergejus Dorenskis, Marija João Pires ir kt. Sara Crombach ne tik rengia solinius rečitalius, bet ir yra labai paklausi kamerinės muzikos atlikėja, reguliariai koncertuojanti su violončelininku Wladislawu Warenbergu ir pianistu Berndu Brackmanu. Nuo 2009 m. Sara Crombach yra Amsterdamo universiteto dėstytoja ir tyrėja. Jos tyrimų sritis – meno ir istorijos rašymo vaidmuo tautų kūrimosi procese posovietinėje erdvėje, ypatingą dėmesį skiriant Kaukazo tautoms.

 Projektu „Dialogai su Čiurlioniu“ M. K. Čiurlionio namai Vilniuje siekia įtraukti užsienio šalių atlikėjus į Lietuvos muzikos pasaulį: įtraukdami Čiurlionio kūrinius į savo repertuarą, menininkai garsina mūsų šalies kultūrą ir, žinoma, didį kūrėją. Tai vienas pagrindinių žingsnių, siekiant išlikti aktualiais ir būti matomais už tėvynės ribų, o muzika – tai viena universaliausių kalbų, leidžiančių šiuos tikslus įgyvendinti. Kaip yra sakęs pats Čiurlionis, „muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas“.

Renginys nemokamas, be išankstinės registracijos. Daugiau informacijos www.mkcnamai.lt