Festivalis: Vilniaus mažieji muzikantai

Jau septintus metus Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“ organizuoja Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų orkestrų festivalį „Vilniaus mažieji muzikantai“, kuris šiais metais pritraukė  15 ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 2023 m. kovo 1-2 d. įvykusiame Festivalyje vaikų atliekami gražiausi klasikinės muzikos kūriniai buvo skirti Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui. Šis festivalis skatina vaikų muzikinę saviraišką, ugdo sceninę kultūrą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atskleidžia muzikos mokytojų kompetencijas.

Džiaugiamės, kad organizuojant  festivalį aktyviai talkino visa bendruomenė. Pedagogai dalijosi organizavimo idėjomis ir patarimais. Toks susidomėjimas renginiu rodo idėjos originalumą, kurios autorė ir įgyvendintoja – muzikos mokytoja Liudmila Kazak, ne tik parengusi du kūrybiškus ir muzikalius vaikų pasirodymus, bet ir pasirūpinusi sklandžiu renginio organizavimu. Ypatingai daug dėmesio festivalio organizavimui skyrė priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rasa Tupalskytė ir Rita Sakalauskienė, parengusios scenarijų ir vedusios renginį.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius kiekvienais metais prisideda prie sėkmingo festivalio vyksmo, koordinuodami ir skirdami finansinę paramą.

Festivalyje dalyvavo šios ugdymo įstaigos: Vilniaus darželis-mokykla „Šaltinėlis“,  Vilniaus lopšeliai-darželiai: „Gėlynas“, „Daigelis“,  „Šypsena“, „Kurpaitė“, „Aušrelė“, „Rasa“, „Krivūlė“, „Sveikuolis“, „Kaštonas“, „Pabiručiai“, „Gabijėlė“, „Geniukų kalvė“, „Kūlverstukas“,   „Lašelis“.