Fotografijos paroda „Laisvės paminklas – pagarba Latvijai“

Šioje parodoje – 100 nuotraukų, kuriose įamžinti svarbūs visuomeniniai ir istoriniai įvykiai, vykę prie Laisvės paminklo. Fotografijos paroda „Laisvės paminklas – pagarba Latvijai“ skirta mūsų valstybės šimtmečiui.

2020 metais Laisvės paminklui, Latvijos tautos vienybės, nepriklausomybės bei laisvės simboliui, sukanka 85-eri. Šis paminklas, pastatytas už Latvijos žmonių suaukotus pinigus, išgyveno kelias politines santvarkas, o Sovietų laikais net ketinta jį nugriauti. Skulptoriaus Karlio Zalės kūrinys iš granito ir vario, kurio apatinėje dalyje iškalti žodžiai „Už Tėvynę ir Laisvę“ architektūrine kalba reiškia laisvės idėją – įspūdingos skulptūros išdėstytos keliais aukštais ir primena apie istorinius asmenis bei įvykius, svarbius Latvijai. Penkiasdešimt šešios skulptūros padalintos į trylika skulptūrinių grupių, išdėstytų keturiuose lygiuose. Aukščiausiai esančios Laisvės statulos rankose švyti trys žvaigždės, simbolizuojančios tris Latvijos kultūrinius bei istorinius regionus – Kuržemę, Vidžemę, Latgalą.

Parodoje eksponuojamos unikalios nuotraukos iš paminklo atidengimo ceremonijos, tautos švenčių bei įvairių renginių, vykusių prie šio paminklo. Nuotraukos atrinktos bendradarbiaujant su Latvijos nacionaline biblioteka, Latvijos  Valstybiniu audiovizualinių dokumentų archyvu, Latvijos Respublikos gynybos ministerija, Latvijos Respublikos švietimo ministerija, Latvijos valstybine kanceliarija, 1991 m. barikadų muziejumi, Latvijos valstybine policija, Rygos istorijos ir laivininkystės muziejumi, istorikais ir profesionaliais fotografais.

Parodą surengė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyris bendradarbiaujant kartu su Rygos municipaline paminklų agentūra padedant Valstybės kultūros kapitalo fondui renginių, skirtų šimtmečio minėjimui kontekste.