Informacija apie 2018 m. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paskirtas bazines mokyklas

Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017-01-05 įsakymu Nr. A15-33/18(2.1.4E-KS) „Dėl 2018 m. bazinių mokyklų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje skyrimo“ Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bazinėmis mokyklomis, tai yra tomis, kuriose priimami eksternų prašymai laikyti brandos egzaminus, yra paskirtos penkios mokyklos:
1. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla (Mindaugo g. 9, tel. (8 5) 265 2383, direktorė Ramutė Pilauskaitė);
2. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija (V. Druskio g. 11, tel. (8 5) 244 4504, direktorius Adam Blaškevič);
3. Vilniaus „Santaros“ gimnazija (A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 272 78 41, direktorė Larisa Jalovaja);
4. Vilniaus Žirmūnų gimnazija (Žirmūnų g. 37, tel. (8 5) 276 6400, direktorius Edmundas Grigaliūnas);
5. Vilniaus Žemynos gimnazija (Čiobiškio g. 16, tel. (8 5) 240 0561, direktorė Rūta Krasauskienė).
Prašymai pateikiami bazinių mokyklų vadovams iki š. m. vasario 24 dienos. Eksternas, nepateikęs prašymo iki vasario 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.
Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1-3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją;
3.1. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;
3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).
Bazinių mokyklų rekvizitai:
1. Vilniaus Žirmūnų gimnazija, kodas 190000360, Žirmūnų g. 37-1, LT 09106 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT15 7044 0600 0391 9210, AB SEB bankas, banko kodas 70440.
2. Vilniaus Žemynos gimnazija, kodas 190008827, Čiobiškio g. 16, LT 07181 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT134010042400020126, AB Luminor, banko kodas 40100.
3. Visoms kitoms trims mokykloms viena sąskaita:
• Vilniaus „Santaros“ gimnazija,
• Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija,
• Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla – biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, kodas 300035837, Vilniaus g. 39 / 6, LT 01119 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT68 4010 0424 0395 1807, AB Luminor, banko kodas 40100.
Mokėjimo kvite prašome nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus).