Informacija apie 2024 metų aukšto meistriškumo moterų futbolo sporto projektų konkurso rezultatus

 

 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 11 dienos įsakymu Nr. 30-834/24 buvo patvirtinti 2024 metų aukšto meistriškumo moterų futbolo sporto projektų atrankos rezultatai. Konkursui projekto paraišką pateikė ir buvo teigiamai įvertinta Asociacija Vilniaus miesto moterų futbolo akademija „Žalgiris“. 

Skiriama lėšų suma iš savivaldybės biudžeto : 75436,00 (septyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt šeši) Eur. 

Susiję teisės aktai ir dokumentai:

Įsakymas

SUTARTIS_2024

1 priedas_Patikslinta projekto paraiška

2 priedas_lėšų panaudojimo ketvirtinė ataskaita

3 priedas_Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

4 priedas_BPF1-forma programos sąmata

5 priedas_Sporto projekto veiklos ataskaita

6 priedas_Paraiška gauti lėšas

 

Kviečiame finansuotino projekto vykdytoją užpildyti aukščiau nurodytus dokumentus ir pateikti Sporto ir sveikatingumo skyriui. Konsultuojantis asmuo: Akvilė Jovaišienė, tel. nr. (8 5) 211 2223, el. p. akvile.jovaisiene@vilnius.lt