Informacija naujiems neformaliojo švietimo programų teikėjams dėl 15 Eur krepšelio

Nuo praėjusių metų spalio 1 dienos neformaliajam vaikų švietimui Vilniaus miesto savivaldybėje skiriamas dalinis finansavimas – 15 eurų krepšelis per mėnesį. Neformaliojo švietimo krepšelis sudaro geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui (1-12 klasių mokiniams), socializacijai ir gebėjimų ugdymui, ypatingą dėmesį skiriant tiems vaikams, kurie iki šiol nelankė jokių užsiėmimų.

Neformaliojo švietimo programų tiekėjai, pretenduojantys į neformaliojo vaikų švietimo programų dalinį finansavimą nuo š. m. kovo 1 d. iki š. m. gegužės 31 d., turi atlikti žemiau nurodytus veiksmus iki terminų galiojimo pabaigos tam, kad gautų 15 eurų vieno mokinio neformaliojo vaikų švietimo reikmėms per mėnesį.

Švietimo teikėjai, norintys gauti neformaliojo vaikų švietimo programų dalinį finansavimą, turi atlikti tokius veiksmus:

1. Iki š. m. vasario 10 d. neformaliojo švietimo programų vykdytojai turi:

1.1 užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (jeigu dar nėra registruoti);

1.2 užsiregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR)

2. Iki š. m. vasario 15 d. neformaliojo švietimo programų vykdytojai turi:

2.1. užpildyti 4 priedą ir, gavus prisijungimus prie KTPRR (prisijungimus suteikia ITC centro atstovai), įkelti jį į KTPRR.

2.2. pristatyti pasirašyto ir užpildyto 4 priedo originalą į Vilniaus miesto savivaldybę, adresuojant Švietimo skyriaus Neformaliojo švietimo poskyriui, palikti jį Interesantų aptarnavimo skyriuje 9 darbo vietoje (1 aukšte) arba siųsti paštu adresu: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, Konstitucijos pr. 3, LT-09601.

2.3 išsiųsti 4 priedo doc. (word) arba odt. (openOffice) variantą el. paštu jrs@vilnius.lt (4 priede pateikta informacija: programos aprašymas, vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas, veiklos tipas, sritis, kaina, mokytojų kvalifikacija, kam skirtas programa) bus skelbiama www.neformalusugdymas.lt tinklapyje).

Registracijos ŠMIR aprašymas:

1 būdas – pačiam teikėjui prisijungus prie ŠMIR adresu www.smir.smm.lt -> Tapti naudotoju ir atlikti prašomus veiksmus.

2 būdas – užpildyti įstaigos ar laisvojo mokytojo registravimo kortelę ir pateikti kartu su reikalaujamais dokumentais Vilniaus m. savivaldybės Interesantų aptarnavimo skyriui arba siųsti el. paštu: e.vicemeras@vilnius.lt. Savivaldybės administracija registruoja tik jos teritorijoje veikiančias institucijas ir fizinius asmenis.
Daugiau informacijos apie paslaugos teikimą:
www.vilnius.lt/lit/1_valstybiniu_savivaldybes_ir_nevalstybi/4/1601188.

Iškilus klausimams kreiptis į Savivaldybės ŠMIR duomenų tvarkytoją – vyriausiąją specialistę Jūratę Vilkončienę, el. p. jurate.vilkonciene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2410 (konsultuoja tik ŠMIR klausimais).

Registracijos KTPRR aprašymas:

Prisijungus adresu https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/index.xhtml užpildyti pasižadėjimą bei teikėjo anketą ir išsiųsti ją ITC. ITC darbuotojas Mažvydas Jablonskis, el. p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt suteikia teikėjui prisijungimus. Gavus prisijungimus, būtina registre pateikti reikalingą informaciją apie programą(-as).

Jei kyla klausimų dėl programų pildymo ar pateikimo, prašome kreiptis į Neformaliojo švietimo poskyrio vedėją Zita Užlytę zita.uzlyte@vilnius.lt arba skambinti tel. 219 7919 ir į Neformaliojo švietimo poskyrio vyriausiąją specialistę Dalią Normantienę dalia.normantiene@vilnius.lt tel. 211 2375.

Primename, kad teikėjai, pretenduojantys į neformaliojo vaikų švietimo programų dalinį finansavimą, privalo atlikti visus nurodytus veiksmus iki terminų galiojimo pabaigos. Kitu atveju, tiekėjų programos nebus vertinamos.

Primename apie terminus iki kada viską reikia atlikti:

  • Registracija į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ŠMIR vykdoma iki 2016-02-10 imtinai.
  • 4 priedas (programa) aukščiau nurodytais būdais turi būti pateiktas iki 2016-02-15 imtinai.


Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 4 priedas (dokumentas atsisiųsti)


Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. 1-145 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“