Įsibėgėja modulinių darželių statybos sostinėje

Vilniaus miesto savivaldybės administracija pasirašė finansavimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir pradeda įgyvendinti projektą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste“ įgyvendinamas 6 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose – Vilniaus lopšeliuose-darželiuose „Vandenis“ P. Žadeikos g. 14A, „Strazdelis“ I. Šimulionio g. 14, „Medynėlis“ A. P. Kovaliuko g. 5, „Gabijėlė“ Gabijos g. 1, „Gintarėlis“ Didlaulio g. 35, „Atžalėlės“ Antakalnio g. 74.

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos projektui skirtą finansavimą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos sudaro 4 095 386,18 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 361 357,60 Eur, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 2 169 380,77 Eur.

Įgyvendinus projektą prie 6 Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų, įsikūrusių rajonuose, kuriuose yra didžiausias ikimokyklinio ugdymo poreikis, bus pastatyta po modulinį-skydinį priestatą, talpinantį po 6 naujas ikimokyklinio ugdymo grupes: 3 mažesniųjų vaikų ir 3 vyresniųjų vaikų grupes. Taip iš viso bus sukurta 630 naujų ikimokyklinio ugdymo vietų.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus patobulinta ir infrastruktūra – pagal poreikį atnaujintos jau esamos bei sukurtos naujos automobilių stovėjimo vietos, darželių teritorijos bus sutvarkytos atnaujinant senas ir netgi pagal poreikį įrengiant naujas vaikų žaidimo aikšteles ar želdynus. Darželių priestatai bus aprūpinti naujais, šiuolaikiškais, kūrybiškumą skatinančiais ir modernios edukacinės erdvės viziją išlaikančiais baldais, o auklėtojos – kompiuteriais, skirtais inovatyvių ugdymo programų pateikimui bei mokomųjų programų demonstravimui vaikučiams.

Projekto įgyvendinimas sąlygos pagerėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą ir tuo pačiu kokybę Vilniaus mieste. Šešiose ugdymo įstaigose išplėtus ikimokykliniam ugdymui skirtą infrastruktūrą, ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimas Vilniaus mieste taps kokybiškesnis, efektyvesnis (koncentruojantis į ugdymo kokybę, o ne ūkio dalies problemų sprendimą), geriau atitinkantis tikslinių grupių poreikius.

Projekto veiklų pabaiga numatoma 2019 m. I ketvirtis.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galima gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų valdymo skyriuje, el. p. ipvs@vilnius.lt.