Išleistas leidinys „Paveldukas Vilniaus senamiestyje“

UNESCO Pasaulio paveldo metų Lietuvoje bei Europos paveldo dienų proga 2020 m. rudenį Agentūra parengė ir išleido du leidinius vaikams. Leidybą dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Lankstinukas „Ką žinai apie senuosius amatus?“  su užduotėlėmis vaikams jau antrasis tokio pobūdžio leidinys. Pirmąjį lankstinuką vaikams apie amatus Agentūra išleido 2011 m. Sulaukęs didelio populiarumo visas 2000  vnt. šio leidinuko tiražas suvartotas per kelis metus. Naujojo lankstinuko tikslas – sudominti vaikus Vilniaus tradiciniais amatais ir jų istorija.

Leidinio „Paveldukas Vilniaus senamiestyje“, skirto 7 – 12 metų vaikams, tikslas – sužadinti moksleivių domėjimąsi Vilniaus senamiesčio – UNESCO pasaulio paveldo vietovės vertybėmis, atkreipti dėmesį į įdomius istorinius faktus. Šiame leidinyje pasakotojo vaidmenį atlieka visame pasaulyje garsus personažas, vaikų, besidominčių paveldu, draugas – ‚Paveldukas‘ (Patrimonito). Paveldukas kalba vaikams suprantama žaisminga kalba ir įtraukia vaikus į paveldo vertybių pažinimą per įvairias užduotėles. 2014 m. Agentūra buvo išleidusi leidinį moksleiviams „Istorinės Lietuvos sostinės: Kernavė, Trakai, Vilnius“, kuriame jaunimui buvo pristatomos trejos istorinių miestų būsenos: archeologinė vietovė – Kernavė, dalinai atkurtas miestas – Trakai bei gyvas ir augantis Vilnius.

2021 m. Agentūra numato išleisti leidinį vyresniųjų klasių moksleiviams, kuriame būtų pristatyti Vilniaus senamiesčio istorinės raidos etapai, vertingiausi išlikę autentiški miesto struktūriniai elementai, pastatai ir jų ansambliai bei jų tvarkyba per paskutiniuosius tris dešimtmečius. Naujoji Vilniaus paveldo apsaugos patirtis ir pasiekimai leidinyje būtų palyginami su analogiškais Taline ir Rygoje.

Peržiūrėti bei atsisiųsti leidinį galima čia: Paveldukas leidinys internetui