Įvykęs Sven Helbig koncertas ir UNESCO metų minėjimas

Sostinės dienų metu Vilniuje įvyko projekto „Vilniaus istorinis centras – amžinas gyvybės, grožio ir įkvėpimo šaltinis moderniai Europos ir pasaulio kultūrai“ renginiai – Chodkevičų rūmuose Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė skaitė paskaitą „UNESCO Pasaulio paveldo sąrašas ir Lietuvos pasaulio paveldo vertybės“, o vėliau į rūmų kiemą susirinkusiems klasikinės – elektroninės muzikos gerbėjams kvapą užgniaužė vokiečių kompozitoriaus Sven Helbig, kartu su Lietuvos muzikantais Dalia Dėdinskaite, Ugne Žilinske, Indre Baikštyte ir Mindaugu Bačkumi, atlikti opusai.

Koncerto svečius sveikinusi Prancūzijos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė J.E. ponia Claire Nathalie Marie Lignieres-Counathe pabrėžė, kad „pasaulinės svarbos kultūros paveldo vietos turi išskirtinę reikšmę, parodančią kiek daug žmogus gali pasiekti, sukurti ir kaip tai vienija pasaulį bei skatina taikų žmonių bendravimą, – net būdami skirtingi, esame pasaulio dalimi ir turime jį saugoti“.

Vokietijos Federacinės Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius J.E. ponas Matthias Peter Sonn sveikinimo kalboje kalbėjo apie „neįprastai sunkius pastaruosius mėnesius, per kuriuos muzika buvo vienas svarbiausių faktorių, ieškant nusiraminimo”.

Lietuvą pamilęs ir dažnai čia koncertuojantis Sven Helbig savo kūriniuose dažnai gvildena žmogaus ir gamtos santykį, – „mes perduodame savo kultūros paveldą iš kartos į kartą nuolat moduliuodami proceso parametrus. Šis moduliavimas ir išgrynintas žmogaus gyvenimo transformavimas į kultūros paveldą bei neapčiuopiamą kultūrą, atveria mums galimybių šaltinį geriau suprasti save ir tinkus, per kuriuos mes galime pamatyti ateitį.”

Renginių organizatorių Jūratės Jaussaud ir Aurelijos Čižauskaitės-Butkaliuk teigimu, naivu būtų tikėtis, kad viena paskaita ir puikiu koncertu, būtų galima apversti pasaulį „aukštyn kojom“, tačiau jos tikisi, kad šio projekto tikslas buvo prasmingai sujungti edukaciją ir šiuolaikinį meną ir inicijuoti diskusiją jaunimo tarpe, kuris kuria ateities miestus ar liečiasi prie didelės istorinės ir meninės vertės paveldo. Projekto iniciatorės skatina kūrybinio įkvėpimo ištakų ieškoti savo šalies kultūros ir gamtos paveldo vertybėse, suvokiant jas ir integruojant pasaulio paveldo kontekste.

Projekto „Vilniaus istorinis centras – amžinas gyvybės, grožio ir įkvėpimo šaltinis moderniai Europos ir pasaulio kultūrai idėją „pasufleravo“ 2020-ieji metai, kuriuos Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais ir 2019 m. minėtas Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 25-tasis jubiliejus.