Kaip Vilnius gali vystyti kūrybinių centrų ekosistemą, kad ji taptų efektyvi, tvari ir save išlaikanti

Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2017 m. pradžios dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo programos Interreg Europe finansuojamame projekte ,,URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“.

 

Šio projekto tikslas – išanalizuoti būdus, kaip kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės gali sėkmingiau komercializuoti savo produktus ir paslaugas, pasinaudoti atviromis laboratorijomis ir kūrybiniais centrais.

Projektui vadovauja Birmingemo Universitetas (Jungtinė Karalystė). Vilnius, kai ir kiti miestai – Lisabona (Portugalija), Lacijo regionas (Italija), Fomento San Sebastijanas (Ispanija), Zagrebas (Kroatija), Bratislava (Slovakija), Kranis (Slovėnija), ‒ dalyvauja partnerio teisėmis.

Vilniuje rugsėjo 6-7 d. vyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo tarptautiniai Europos Komisijos ekspertai, užsienio miestų partnerių atstovai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai, Vilniaus kūrybinių centrų ir inovacijų laboratorijų, meno inkubatorių, bendruomenės centrų atstovai.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Agnė Vilkončiūtė tarptautinio projekto partnerių susitikimo dalyviams pristatė Vilniaus miesto kūrybinių centrų ekosistemą, apžvelgė bendrą šalies inovacijų skatinimo kontekstą: ,,Vilniuje koncentruojasi didžioji dalis Lietuvos mokslo, inovacijų ir technologijų infrastruktūros. Turime puikiai išvystytus kūrybinius centrus, inovacijų laboratorijas universitetuose, meno inkubatorius rezidentams, tačiau turime vos keltą kūrybinių erdvių Vilniuje, kuriose galėtų burtis ir kurti bendruomenių nariai, pavieniai asmenys. Tokių kūrybinių centrų poreikis ir populiarumas auga tiek Vilniuje, tiek kituose Europos miestuose. Vilniaus miesto savivaldybė skatina šias iniciatyvas per įvairias programas: Kultūros rėmimo programą, Meno projektų rėmimo programą „Kuriu Vilnių“, Inovacijų Vilniaus miestui skatinimo projekto rėmimo konkursą, Vilniaus miesto bendruomenių rėmimo programą, projektą „Atviros techninės ir kūrybinės dirbtuvės“. Vilniaus miesto savivaldybei svarbu dalyvauti projekte ,,URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“, nes turime galimybę išanalizuoti  esamą situaciją, pasikeisti gerąja patirtimi su kitais Europos miestais, gauti tarptautinių ekspertų rekomendacijas kūrybinių centrų ekosistemos Vilniuje vystymui“.

Tarptautinio projekto partnerių susitikimą moderavo ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto kūrybiškumo ir inovacijų centrą ,,Linkmenų fabrikas“ pristatė Kūrybinių industrijų fakulteto studijų prodekanė Viktorija Žilinskaitė-Vytienė. ,,Vilniaus savivaldybės koordinuojamos projekto ,,URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“ veiklos Vilniuje itin aktualios miesto kūrybinių erdvių ir inovacijos ekosistemos plėtrai ir vystymui, kadangi skatina sąveiką tarp ekosistemos dalyvių bei įneša tarptautinę patirtį ir žinias“ – kalbėjo Viktorija Žilinskaitė-Vytienė.

Susitikimo dalyviai Vilniuje aplankė ,,Tech Park Sapiegos“, kuriame buvo pristatyti parko veiklos principai sutelkiant pavienius asmenis ir atskiras organizacijas, dirbančius su skirtingais sektoriais IT srityje po vienu stogu, bendradarbiavimo  erdves ir inovatyvių produktų kūrimo skatinimo galimybės. ,,Miesto laboratorijoje“ pristatyta bendruomenės erdvės veikla – bendruomenės kavinė, kultūros renginiai ir aplinkai draugiški gyvenimo būdo mokymai. ,,M-Lab“ (Meškėnų laboratorijoje) susitikimo dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti ir išbandyti techninės kūrybos erdvę, sužinoti apie vykdomus techninės kūrybos projektus su įvairiomis Lietuvos mokyklomis ir savanoriais, susiburiančiais realizuoti savo kūrybines idėjas šviesos instaliacijų, įvairių prietaisų, dviračių perdarymo dirbtuvėse ir kt. VGTU  ,,Linkmenų fabrike“ dalyviams buvo išsamiai pristatyta kūrybiškumo ir inovacijų centro mechanikos, medžio, metalo apdirbimo, dažymo, 3D spaudos, elektronikos, transporto techninės kūrybos erdves, reklamos, foto/video bei audio įrašų studijos, renginių, bendradarbiavimo veikla ir galimybės studentams ir miesto bendruomenei. Multikultūrinis kultūros centras ,,Loftas“ papasakojo veiklos istoriją, apjungusią įvairias kūrybinių industrijų sritis, pristatė erdves, skatinančias kurti kūrybines inovacijas ir dalyvius, privačių iniciatyvų dėka atgaivinusius apleistą miesto dalį – Naujamiestį.

Antrąją projekto partnerių susitikimo dieną buvo aplankytas Užupio meno inkubatorius, pristatytos vykdomos kūrėjų rezidentų programos, kūrybinių industrijų įmonių inkubavimas, kūrybiniai ir meno projektai Užupyje bei kitose Vilniaus erdvėse, bendradarbiavimas su bendruomene. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje aplankytos atviros dirbtuvės mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams ,,Pats Sau“, kuriose per dvi dešimtis įrengtų individualaus darbo vietų, su 3D spausdintuvu, robotikos ir elektronikos rinkiniais, programuoti skirtais mikrokompiuteriais ir kita įranga, skirta vaikų ir jaunuolių idėjoms paversti realybe.

Renginyje dalyvavęs Birmingemo universiteto Kūrybinių inovacijų instituto direktorius dr. Steve Harding pastebėjo, kad Vilniaus savivaldybės administracija nuo 2008 metų aktyviai vykdo Europos Sąjungos finansuojamus tęstinius projektus kūrybinių industrijų srityje ‒ ,,CREATIVE METROPOLES. Kūrybinės metropolijos“, ,,CROSS INNOVATIONS. Inovacijų skatinimas Europos miestuose ir regionuose“, ,,URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“. ,,Džiaugiuosi, kad Vilnius per pastarąjį dešimtmetį padarė didžiulį proveržį  kūrybinių  inovacijų srityje. Buvo naudinga sužinoti apie Vilniaus socialines ir kultūrines inovacijas, kūrybinius centrus, užtikrinančius dialogą tarp vietos bendruomenių, kūrybinio verslo, menininkų, švietimo ir mokslo institucijų ir vietos valdžios. Jūs savo pastangomis ir profesionalumu įrodėte, kad esate puikus pavyzdys kitiems Europos miestams. Projekto dalyviai atrado Vilnių kaip modernų, inovatyvų ir atvirą miestą, turintį gilias istorines ir kultūrines tradicijas“ – teigė dr. Steve Harding.

Baigianti susitikimui projekto ,,URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“ partneriai, kartu su ekspertais, Vilniaus miesto savivaldybės atstovais,  pateikė rekomendacijas Vilniaus miesto kūrybinių centrų ir kūrybinių inovacijų vystymui: skatinti atskirų kūrybinių centrų bendradarbiavimą tarpusavyje; apjungi kūrybines, menines veiklas su technologinėmis ir informacinių ryšių veiklomis; į kūrybinių centrų veiklas įtraukti įvairaus amžiaus ir socialinio statuso atstovus, vietos bendruomenes, verslą. Kūrybinių erdvių ekosistemos gerinimui padėtų periodinis bendrų renginių organizavimas, internetinės bendravimo platformos sukūrimas, dar aktyvesnis verslo ir vietos bendruomenės įtraukimas į vykdomas veiklas.