Kirtimų kultūros centre vyko tarptautinio kultūros projekto partnerių susitikimas

2017 m. rugpjūčio 24-25 dienomis Vilniuje vyko Drameno savivaldybės (Norvegija) ir Kirtimų kultūros centro organizuojamas tarptautinio kultūros projekto „Audience Quarterly“ susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Norvegijos, Suomijos, Lenkijos bei Bosnijos ir Horecogovinos. Dvi dienas Vilniaus miesto savivaldybėje ir Kirtimų kultūros centre vyko projekto rengimo dirbtuvės, kurias vedė Danijos menų ir kultūrų centro vadovas Niels Righolt ir Amanda Luna. Jų metu buvo aptariami projekto tikslai, SSGG analizė, pristatomos skirtingų šalių auditorijos, jų formavimo ir plėtros galimybės.

Projekto „Audience Quarterly“ tikslas yra auditorijos plėtra. Juo siekiama didinti kultūros ir meno prieinamumą, skatinant tarpkultūrinį dialogą, bendruomenių įtraukimą bei kontaktų su naujomis auditorijomis užmezgimą. Projektą inicijuoja Drameno savivaldybės departamentas „Interkultur“ (Norvegija), projekto partneriai: Suvalkų kultūros centras (Lenkija), organizacija „Interkult“ (Suomija), Kirtimų kultūros centras (Lietuva) ir Tarptautinis taikos centras (Bosnija ir Hercegovina).