Konkursas Vilniaus profesionaliojo scenos meno įstaigų veikloms

Kultūrinių ir meno veiklų partnerė Vilniaus savivaldybė kviečia visas sostinės profesionaliojo scenos meno įstaigas dalyvauti konkurse – laimėti finansavimą savo kūrybinėms veikloms net trejiems metams.

Ankstesnį tokį konkursą yra laimėjęs Oskaro Koršunovo teatras. Į naują konkursą kviečiamos profesionaliojo scenos meno įstaigos Vilniuje, kurios veikia profesionaliojo scenos meno srityje, savo repertuarą atlieka nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu ir rengia gastroles ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. Savivaldybei svarbu, kad konkursui pateiktų projektų – scenos meno kūrinių idėjos būtų aktualios, kultūros paslaugos kokybiškos ir pasiekiamos plačiai visuomenei.

„Pandemijos laikmečiu nepasiduodame iššūkiams ir kviečiame savo kūrybine veikla prisidėti prie mūsų visų mylimo miesto kultūros dvasios atsigavimo. Pasiūlydami finansavimą, tikimės, kad laimėjusi įstaiga sieks didesnio Vilniaus žinomumo ir vertinimo tarp meno ir kultūros vartotojų bei kūrėjų iš užsienio, puoselės daugiakultūrio Vilniaus tapatumą, kels kultūros srities teikiamų paslaugų kokybę Vilniaus mieste“, –  sako Vilniaus savivaldybės vicemerė Edita Tamošiūnaitė.

Tikimasi, kad tokie konkursai sustiprina ir aktyvina tarptautinę Vilniaus miesto profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklą.

Šiame konkurse negali dalyvauti nacionaliniai ir valstybiniai teatrai, koncertinės įstaigos ir kitos organizacijos, gaunančios nuolatinį finansavimą iš valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų savo veiklai vykdyti, taip pat organizacijos, turinčios Vilniaus miesto trupės vardą pagal konkursą Vilniaus miesto trupės vardui gauti.

Konkurso paraiškas vertins komisija sudaryta iš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, administracijos atstovų ir nepriklausomų profesionaliojo scenos meno ekspertų. Vertinant projektus bus atsižvelgiama į scenos meno kūrinių idėjų aktualumą, kūrybinės veiklos sklaidą bei jos pasiekiamumą plačiajai visuomenei. Taip pat bus atsižvelgta į projektui vykdyti prašomų lėšų pagrįstumą – veiklos sąmatą ir paramos aspektus.

Kviečiame teikti paraiškas programų konkursui nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. imtinai. Konkursą laimėjusi organizacija bus remiama trejus metus.

Organizacijos, norinčios dalyvauti konkurse, paraiškas teikia el. būdu: https://paslaugos.vilnius.lt/?m=4&itemID=301

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]