Kovo 13 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyks Marijos Gimbutienės skaitymų vakaras

Pirmąjį vakaro pranešimą skaitys Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologas dr. Gediminas Petrauskas. Pranešėjas papasakos apie 2018 metais Bedugnės kapinyne vykdytus archeologinius tyrinėjimus, atvėrusius naują ankstyvosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos puslapį.

Bedugnės kapinynas. G. Grižo nuotr.

Bedugnės kapinynas – išskirtinis, didelę mokslinę ir kultūrinę vertę turintis ikikrikščioniškojo Lietuvos valstybės laikotarpio laidojimo paminklas. Jį tyrinėdami archeologai aptiko sudegintų mirusiųjų palaikų ir daugiau nei 300 XIV amžiaus degintinių kapų įkapių: kario ginkluotės elementų, šarvų detalių, puošnių žirgo kamanų apkalų, svarstyklių svarelių ir daug kitų radinių. Pasak vakaro pranešėjo dr. G. Petrausko, Bedugnės kapinyno kapuose aptikti ginkluotės, šarvuotės, raitelio ir žirgo ekipuotės radiniai leidžia šią vietą laikyti aukšto socialinio statuso atstovų – karių raitelių – laidojimo vieta, o nedidelis atstumas iki Senųjų Trakų atkreipia dėmesį į kapinyno ir piliavietės sąsajas.

_______________

Antrąjį vakaro pranešimą skaitys archeologas Justinas Račas. Vienerius metus J. Račas tyrinėjo Zapyškio bažnyčią ir jos aplinką.

J. Račo teigimu, aptikti radiniai ir struktūros leido papildyti ir atkurti Nemuno pakrantėje buvusio miestelio ir bažnyčios istoriją. Tyrinėjimų metu aptikti radiniai datuojami XVI–XVIII amžiumi. Labiausiai archeologų grupę nustebino tai, kad šioje vietoje rasta palyginti daug monetų – daugiau nei 1500. Pristatymo metu archeologas žada papasakoti apie įdomiausius tyrimų aspektus bei radinius.

_______________