Kūniškas Vilniaus patyrimas garsiniuose pasivaikščiojimuose „Sonic Vilnius“

Birželio mėnesį Vilniuje startavo garsiniai pasivaikščiojimai „Sonic Vilnius“. „Sonic Vilnius“ – tai Kirtimų kultūros centro įgyvendinama garsinių pasivaikščiojimų serija, skatinanti įsiklausyti į aplinkos garsus ir tyrinėti įvairialypius Vilniaus mikrorajonų garsynus. Pasirinktuose Vilniaus mikrorajonuose vyksiančiuose pasivaikščiojimuose užsiregistravę dalyviai kartu su moderatoriais, savo kūrybinėje veikloje tyrinėjančiais garsą, mažomis grupėmis keliavo iš anksto sudarytais maršrutais, kartu klausydamiesi aplinkos, ir aktualius, įdomius garsus įrašinėdami garso įrašymo priemonėmis.

Pasivaikščiojimų moderatoriai kvietė naujai atrasti supančios aplinkos garsus ir suvokti apie ką kalba konkreti garsinė aplinka. „Sonic Vilnius“ yra tęstinis projektas, orientuotas į šiandieninių Vilniaus mikrorajonų garsynų dokumentavimą. Platformoje Soundcloud bus sukuriama paskyra, kurioje bus viešinami Vilniaus mikrorajonų garsiniai takeliai, siekiant atskleisti Vilniaus garsyno įvairialypiškumą, sukuriant akustinį miesto žemėlapį.

Garsiniuose pasivaikščiojimuose svarbus dokumentavimo aspektas – pasivaikščiojimų metu fiksuojami būtent tie aplinkos garsai, kurie pasivaikščiojimų dalyviams tuo momentu atrodo įdomūs ir svarbūs. „Sonic Vilnius“ metu konkreti vieta, diena, aplinka tyrinėjama per garsą, kas leidžia geriau suprasti aplinką, kurioje gyvename. Ateityje įrašinėjant ir klausant tų pačių vietovių garsus, bus galima palyginti pasikeitusius aplinkos garsus su įrašytais anksčiau ir patirti kaip kinta miesto akustinė struktūra. Tai svarbu dėl to, kad garsas – ypač tam tikros bendruomenės aplinkos – nematerialus kultūrinis paveldas, galintis nuspalvinti aplinką, teigiamai veikti jausmus, taip pat būti naudojamas kaip priemonė tam tikrą elgseną programuojanti priemonė.

Primieji „Sonic Vilnius“ garsiniai pasivaikščiojimai įvyko birželio 29 d. – buvo keliaujama maršrutu, vedančiu po Senamiestį ir Šnipiškes kartu su moderatoriumi kompozitoriumi Yiorgis Sakellariou (Graikija), o liepos 11 d. moderatorė radijo žurnalistė Marielle Vitureau (Prancūzija) kvietė pasivaikščioti po Markučių mikrorajoną.

Kirtimų kultūros centro atstovai labai dėkingi Vilniaus miesto savivaldybė už suteiktą projekto finansavimą galimybę kartu atrasti įvairialypius mikrorajonų garsynus ir „gaudyti“ Vilniaus miesto garsus.

Video darbas pristato primąjį Sonic Vilnius garsinį pasivaikščiojimą su kompozitoriumi, garso menininku Yiorgis Sakellariou: https://bit.ly/2Uc97iU

 

Vaizdai: Alanas Gurinas
Montažas: Aušra Umbrasaitė

Projekto organizatorius Kirtimų kultūros centras

Projektas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės