Kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto konkursas

Kviečiame dalyvauti Kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo konkurse, kuris vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktorės 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 30-391 patvirtintais nuostatais.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, išskyrus organizacijas, kurioms lėšos jau skirtos iš einamųjų metų Savivaldybės biudžeto, pelno siekiančias organizacijas, nacionalinio lygio valstybės finansuojamas sporto įstaigas.

Dokumentai pateikiami trimis egzemplioriais (1 originalas ir 2 kopijos) užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: konkurso pavadinimas, programa, į kurią teikiama paraiška, konkurso organizatoriaus adresas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Projekto paraiška Sporto skyriui“. Dokumentai pateikiami tokia tvarka:
– konkurso paraiškos blankas (1 priedas)
– projekto aprašymas (2 priedas)
– projekto sąmata (3 priedas)
– projekto vadovo trumpas gyvenimo aprašymas
– projekto pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija
– paraišką teikiančios įstaigos vadovo deklaracija
– projekto partnerio (rėmėjo), kitų šaltinių garantinis raštas dėl finansavimo konkrečios sumos skyrimo.

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyrius

Pavadinimas:
Kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo konkursas.

Tikslas ir uždaviniai:
– Remti ir finansuoti sporto klubų, reprezentuojančių Vilniaus miestą, veiklą;
– Remti ir finansuoti renginius, vykstančius Vilniaus mieste.

Paraiškų priėmimo vieta:
Vilniaus miesto savivaldybė, Interesantų aptarnavimo skyrius (I aukštas).
Konstitucijos pr. 3, LT-09601Vilnius.

Paraiškų pateikimo data ir laikas:
Paraiškos teikiamos 2016 m. kovo 2 – 31 d.
Paskutinė paraiškų pateikimo diena ir laikas – 2016 m. kovo 31 d. 16:00 val.

Kontaktinis asmuo informacijai:
vyr. specialistas Tadas Jansonas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Sporto skyrius
Konstitucijos pr. 3-805 kab., LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2223
El. p. [email protected]

Skyriaus darbo laikas:
I-IV 7.00-16.00;
V 7.00-14.45.
Pietų pertrauka 11.30-12.15

Nuostatai ir priedai (atsisiųsti):

Nuostatai

paraiškos blankas (1 priedas)

projekto aprašymas (2 priedas)

projekto sąmata (3 priedas)

sutartis (4 priedas)

projekto įvykdymo ataskaita (5 priedas)

projekto įvykdymo lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas (6 priedas)

prašymas tikslinti sąmatą (7 priedas)