Kūrybinių centrų ir kūrybinių inovacijų ekosistemos

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su EUROCITIES miestais partneriais Lisabona (Portugalija), Roma (Italija), San Sebastijanu (Ispanija), Zagrebu (Kroatija), Bratislava (Slovakija), Kranju (Slovėnija) ir Birmingemu (Jungtinė Karalystė) įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo programos Interreg Europe finansuojamą projektą Urban Manufacturing. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“. Projektui vadovauja Birmingemo universitetas.

Užupio meno inkubatoriuje gegužės 30 dieną susirinkusi projekto tikslinė grupė – Vilniaus miesto kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijų, kūrybinių centrų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai aptarė projekto eigą ir tematiką, Vilniaus kūrybinių centrų ekosistemą, miesto politikos ir finansavimo pokyčius.

„Praėjusiais metais pradėta nauja programa viešosioms miesto erdvėms „Kuriu Vilnių“, organizuotas atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkursas, taigi sąlygos kūrybiškumui atsiskleisti ir skatinti Vilniuje kasmet gerėja, tai svarbi miesto politikos dalis“ – akcentavo Lina Melianienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja, projekto priežiūros grupės narė.

Kūrybiškumas, inovacijos, verslumas yra šiuolaikinio miesto raktažodžiai, projekte bus ne tik įvertinta geroji miestų partnerių patirtis, bet daug dėmesio skiriama politikos rekomendacijų formavimui ir kryptingam darbui, inicijuojant veiksmus, palaikančius tvarią kūrybinių centrų plėtrą.

Susitikimo dalyviai sutarė, kad norint kurti tvarią ir efektyviai veikiančią ekosistemą, būtina visų grandžių – švietimo, kultūros politikos, kūrėjų ir bendruomenių komunikacija ir bendradarbiavimas. Projekto Urban Manufacturing. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“ metu vykstantys susitikimai Vilniuje ir partnerių miestuose skatina bendradarbiavimo modelių paiešką, padeda įvertinti gerąją patirtį ir numatyti veiksmus, kaip efektyviau išnaudoti miesto potencialą ir tobulinti ekosistemas.