Kviečiame dalyvauti atrankoje į ISM universiteto studijų programą „Švietimo lyderystė“ 2021 m.


Kodėl ISM studijų programa „Švietimo lyderystė“?

ISM universiteto studijų programa „Švietimo lyderystė“ (antroji studijų pakopa) skirta esamiems ir būsimiems ugdymo įstaigų vadovams. Programos trukmė 1,5 metų. Vilniaus savivaldybė planuoja finansuoti iki 80 proc. studijų kainos 20 studijų vietų 2021–2023 m. Plačiau susipažinti su studijomis ir studijų programa galite rasti ISM universiteto svetainėje.

Informacinis ISM studijų programos „Švietimo lyderystės“ renginys –  2021 m. gegužės 26 d. kviečiame registruotis.

Lygiai prieš metus priėmiau sprendimą, kuris mane kasdien augina, nes Švietimo lyderystės programos studijos ISM Vadybos ir ekonomikos universitete – puiki galimybė įgyti bei stiprinti švietimo įstaigos vadovui reikalingas kompetencijas. Supratau, kad lyderystė – individualus, autentiškas, unikalus ir nepakartojamas vadovavimo kelias, kurį susikuriame kiekvienas.“

Laura Armanavičė, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos pavaduotoja ugdymui

„Patirtis ir žinios, įgytos studijuojant ISM, sukėlė minčių uraganą galvoje. Jam nurimus išsigryninau svarbiausias šiandieninio švietimo, švietimo vadybos gaires, kurios, tikiu, padės siekti nuolatinės pažangos ne tik mano darbuose, bet ir leis sėkmingai įsilieti į aukščiausios kokybės švietimą teikiančių organizacijų tinklą. Galimybė studijuoti šiame universitete man didele dovana.“

Kristina Malikėnienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos geografijos mokytoja

„Ilgą laiką dirbant švietime, kryptingai mąstant apie šiuolaikinį ugdymą, augo noras pačiai prisidėti prie sėkmingų švietimo sistemos pokyčių. Tad pirmas žingsnis buvo ISM Švietimo lyderystės studijos, kuriose žaviuosi nuosekliu perėjimu nuo pažangiausių mokymosi perspektyvų prie dėstytojų ir bendramokslių asmeninių patirčių. Tai įkvepia ir suteikia galimybę, pasinaudojant savo asmenine ambicija siekti profesinės ūgties.“

Dagna Švedaitė, Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos socialinė pedagogė

Siekdama į sostinės švietimo įstaigas pritraukti naujus išskirtines kompetencijas turinčius lyderius, skatindama nuolatinę švietimo pažangą, inovacijų pasitelkimą bei propaguodama nuolatinį mokymąsi, Vilniaus savivaldybė kartu su Vilniaus švietimo pažangos centru (VŠPC) tęsia projektą „Ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas“ ir profesinio augimo siekiančius esamus ir būsimus vadovus kviečia dalyvauti atrankoje į ISM universiteto studijų programą „Švietimo lyderystė“.

Šiuo projektu siekiama į sostinės švietimo įstaigas pritraukti geriausius ir kompetentingiausius savo srities lyderius ir užtikrinti Vilniaus ugdymo įstaigose jau dirbančių vadovų profesinį augimą bei nuolatinį tobulėjimą.

Tikimės aktyvaus  ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose dirbančių lyderių įsitraukimo kuriant aktyvią, bendradarbiaujančių, besidalijančių profesine patirtimi vadovų bendruomenę ir sprendžiant aktualias Vilniaus miesto švietimo problemas.

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

·      Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui (vertinant paraiškas bus skirtas prioritetas).

·      Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų pedagogai, planuojantys ateityje dirbti švietimo įstaigos vadovais.

·      Kitų Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo ir nacionalinio lygmens švietimo įstaigų darbuotojai, planuojantys ateityje dirbti švietimo įstaigos vadovais.

KANDIDATŲ ATRANKOS ETAPAI

I etapas – paraiškos teikimas ir kandidatų atranka Vilniaus miesto savivaldybėje. Į II etapą bus pakviesti tik savivaldybės atranką perėję kandidatai. 2021 gegužės 19 d.–birželio 7 d.

 

II etapas – kandidatų atranka ISM universitete. 2021 m. birželio 14 d.–rugpjūčio 10 d.

 ATRANKOS KRITERIJAI SAVIVALDYBĖJE

Atrankai teikiami dokumentai Atrankos kriterijai
·       Atranka savivaldybėje vykdoma vertinant kandidatų užpildytas ir pateiktas paraiškas.

·       Paraiškos forma skelbiama Vilniaus švietimo pažangos centro (VŠPC) interneto svetainėje:  https://www.svietimopazanga.lt

·    Kandidato motyvacija (užpildyta paraiška).

·    Kandidato darbo pobūdis (prioritetas – vadovaujančias pareigas einantiems ar artimiausioje ateityje pradėsiantiems eiti asmenims).

I etapas. ATRANKOS ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖJE

Kandidatų paraiškų teikimas.

Paraiška teikiama el. p. vspc@vilnius.lt

Iki 2021 m. birželio 7 d.

 

Paraiškų vertinimas, kandidatų sąrašo sudarymas, sąrašo pateikimas ISM.

Atranka savivaldybėje negarantuoja automatinio patekimo į studijuojančiųjų sąrašą. Kandidatai, perėję atranką savivaldybėje dalyvauja 2 atrankos etape, kurį organizuoja ISM universitetas.

2021 m. birželio 14 d.

 

II etapas. ATRANKOS ORGANIZAVIMAS ISM UNIVERSITETE*

Dokumentai priimami 2021 06 15–07 01
Motyvacijos pokalbiai, pagrindinis priėmimas 2021 07 02–07 22
Motyvacijos pokalbiai, papildomas priėmimas* 2021 07 23–08 07
Priėmimo komisijos posėdis 2021 08 10
Priimtųjų sąrašas skelbiamas 2021 08 12
Sutarčių pasirašymas 2021 08 13–2021 08 20
*ISM universitetas gali nežymiai keisti tam tikrų etapų datas, visa tiksli informacija apie atrankos organizavimą

 STUDIJUOJANČIOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Sėkmingai atrinkti kandidatai savivaldybės ir ISM universiteto atrankose, pasirašys 2 sutartis:

·       Studijų sutartis tarp studijuojančiojo ir ISM universiteto

·       Sutartis tarp tiesioginio darbdavio ir studijuojančiojo. Įsipareigojimas ne mažiau kaip  trejus metus po studijų pabaigos tęsti darbą švietimo sistemoje Vilniaus mieste (Darbo kodekso 37 str. 4 d.)

SAVIVALDYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

Savivaldybė įsipareigoja studijuojančiam finansuoti iki 80 proc. studijų programos lėšų.

Sudaryti sąlygas studijuojančiajam dalyvauti privalomuose užsiėmimuose/paskaitose pagal iš anksto pateiktą studijų tvarkaraštį.

Jeigu tiesioginis darbdavys ne savivaldybė, o kita savivaldybei pavaldi įstaiga (pvz. mokykla) – tarpininkauti tarp studijuojančiojo ir jo tiesioginio darbdavio dėl tokių sąlygų sudarymo.